2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
2 2 4
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A2
A4
A11
A19
A21
2 4 6
Sessions clíniques
A2
A4
A9
A11
A19
A21
2 2 4
Pràctiques clíniques
A2
A4
A9
A11
A19
A21
5 60 65
Treballs
A4
A9
A11
10 60 70
Atenció personalitzada
1 0 1
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat