2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA
   Fonts d'informació
Bàsica

Aguilar MJ. Tratado de enfermería infantil: cuidados pediátricos. Madrid: Elsevier Science; 2003.

Behrman RE,  Kliegman RM,  Jenson HB, Nelson B. Tratado de Pediatría. 16ª edición .Madrid: McGraw –Hill Interamericana de España S.M; 2000.

Díaz M. Tratado de enfermería de la Infància y Adolescència. Madrid: Mc-Graw Hill Interamericana de España; 2006.

Garcés B. Manual de procediments i tècniques d’Infermeria pediàtrica. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili; 1998.

Gómez C, Díaz M, Ruiz  Mª J. Enfermería de la Infancia y Adolescencia. Madrid: McGraw Hill Interamericana de España; 2001.

Ruiz Mª D, Martínez, Mª R, González  P. Enfermería del niño y adolescente Madrid: Difusión Avances de Enfermería; 2000.

Villagrasa, C. El desarrollo de la Convención sobre los Derechos del Niño en España. Barcelona: Bosch; 2006.

Complementària