2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT/18204217
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA/18204218

 
Altres comentaris
Aquesta assignatura esta vinculada a la menció de pediatria i s'ha de cursar amb les dos anteriorment apuntades