2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA Primer
Formació bàsica 6
18204001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Primer
Formació bàsica 6
18204009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA Primer
Formació bàsica 6
18204003 BIOESTADÍSTICA Segon
Formació bàsica 6
18204002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Segon
Formació bàsica 6
18204109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES Segon
Obligatòria 3
18204007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT Segon
Formació bàsica 6
18204005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Anual
Formació bàsica 6
18204101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL Anual
Obligatòria 9
18204008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Anual
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA Primer
Obligatòria 6
18204103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT Primer
Obligatòria 9
18204108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA Primer
Obligatòria 3
18204006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA Primer
Formació bàsica 6
18204010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Segon
Formació bàsica 6
18204104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA Segon
Obligatòria 12
18204107 FARMACOLOGIA Anual
Obligatòria 6
18204110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I Anual
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA Primer
Obligatòria 6
18204105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN Primer
Obligatòria 9
18204106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL Segon
Obligatòria 6
18204116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES Segon
Obligatòria 6
18204121 INTERNATIONAL NURSING Anual
Obligatòria 6
18204111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I Anual
Obligatòria 9
18204112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I Anual
Obligatòria 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II Anual
Obligatòria 8
18204120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA Anual
Obligatòria 8
18204113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA Anual
Obligatòria 8
18204114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS Anual
Obligatòria 8
18204117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL Anual
Obligatòria 8
18204119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II Anual
Obligatòria 8
18204301 TREBALL DE FI DE GRAU Anual
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204215 APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Anual
Optativa 3
18204203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Anual
Optativa 3
18204212 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS Anual
Optativa 3
18204205 INTERNATIONAL NURSING Anual
Optativa 3
18204201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA Anual
Optativa 3
18204202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA Anual
Optativa 3
18204210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA Anual
Optativa 3
18204217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT Anual
Optativa 3
18204218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA Anual
Optativa 3
18204214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES Anual
Optativa 3
18204204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT Anual
Optativa 3
18204219 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA COMUNITÀRIA Anual
Optativa 6
18204211 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL Anual
Optativa 6
18204222 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA GERIÀTRICA Anual
Optativa 6
18204216 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA Anual
Optativa 6
18204221 PROGRAMES DE SALUT Anual
Optativa 3
18204213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA Anual
Optativa 3
18204220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS Anual
Optativa 3
18204223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA Anual
Optativa 3