2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
18204001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1Q
Formació bàsica 6
18204009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18204003 BIOESTADÍSTICA 2Q
Formació bàsica 6
18204002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2Q
Formació bàsica 6
18204109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 2Q
Obligatòria 3
18204007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 2Q
Formació bàsica 6
18204005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA AN
Formació bàsica 6
18204101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL AN
Obligatòria 9
18204008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ AN
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 1Q
Obligatòria 6
18204103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT 1Q
Obligatòria 9
18204108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 1Q
Obligatòria 3
18204006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18204010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 2Q
Formació bàsica 6
18204104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 2Q
Obligatòria 12
18204107 FARMACOLOGIA AN
Obligatòria 6
18204110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I AN
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 1Q
Obligatòria 6
18204105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 1Q
Obligatòria 9
18204106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL 2Q
Obligatòria 6
18204116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES 2Q
Obligatòria 6
18204111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I AN
Obligatòria 9
18204112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I AN
Obligatòria 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II AN
Obligatòria 8
18204120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA AN
Obligatòria 8
18204113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA AN
Obligatòria 8
18204114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS AN
Obligatòria 8
18204117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL AN
Obligatòria 8
18204119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II AN
Obligatòria 8
18204301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204215 APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA AN
Optativa 3
18204203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL AN
Optativa 3
18204212 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS AN
Optativa 3
18204206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3
18204205 INTERNATIONAL NURSING AN
Optativa 3
18204201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA AN
Optativa 3
18204202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA AN
Optativa 3
18204210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA AN
Optativa 3
18204217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT AN
Optativa 3
18204218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA AN
Optativa 3
18204214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES AN
Optativa 3
18204204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT AN
Optativa 3
18204221 PROGRAMES DE SALUT AN
Optativa 3
18204213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA AN
Optativa 3
18204220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS AN
Optativa 3
18204223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA AN
Optativa 3