2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Únic anual
Formació bàsica 6
18204101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL Únic anual
Obligatòria 9
18204008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Únic anual
Formació bàsica 6
18204004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA Únic primer quad.
Formació bàsica 6
18204001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Únic primer quad.
Formació bàsica 6
18204009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA Únic primer quad.
Formació bàsica 6
18204003 BIOESTADÍSTICA Únic segon quad.
Formació bàsica 6
18204002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Únic segon quad.
Formació bàsica 6
18204109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES Únic segon quad.
Obligatòria 3
18204007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT Únic segon quad.
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204107 FARMACOLOGIA Únic anual
Obligatòria 6
18204110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I Únic anual
Obligatòria 9
18204102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA Únic primer quad.
Obligatòria 6
18204103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT Únic primer quad.
Obligatòria 9
18204108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA Únic primer quad.
Obligatòria 3
18204006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA Únic primer quad.
Formació bàsica 6
18204010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Únic segon quad.
Formació bàsica 6
18204104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA Únic segon quad.
Obligatòria 12
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204121 INTERNATIONAL NURSING Únic anual
Obligatòria 6
18204111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I Únic anual
Obligatòria 9
18204112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I Únic anual
Obligatòria 9
18204115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA Únic primer quad.
Obligatòria 6
18204105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN Únic primer quad.
Obligatòria 9
18204106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL Únic segon quad.
Obligatòria 6
18204116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES Únic segon quad.
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II Únic anual
Obligatòria 8
18204120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA Únic anual
Obligatòria 8
18204113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA Únic anual
Obligatòria 8
18204114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS Únic anual
Obligatòria 8
18204117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL Únic anual
Obligatòria 8
18204119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II Únic anual
Obligatòria 8
18204301 TREBALL DE FI DE GRAU Únic anual
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204215 APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Únic anual
Optativa 3
18204203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Únic anual
Optativa 3
18204212 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS Únic anual
Optativa 3
18204206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT Únic anual
Optativa 3
18204205 INTERNATIONAL NURSING Únic anual
Optativa 3
18204201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA Únic anual
Optativa 3
18204202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA Únic anual
Optativa 3
18204210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA Únic anual
Optativa 3
18204217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT Únic anual
Optativa 3
18204218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA Únic anual
Optativa 3
18204214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES Únic anual
Optativa 3
18204204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT Únic anual
Optativa 3
18204219 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA COMUNITÀRIA Únic anual
Optativa 6
18204211 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL Únic anual
Optativa 6
18204222 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA GERIÀTRICA Únic anual
Optativa 6
18204216 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA Únic anual
Optativa 6
18204221 PROGRAMES DE SALUT Únic anual
Optativa 3
18204213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA Únic anual
Únic primer quad.
Optativa 3
18204220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS Únic anual
Optativa 3
18204223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA Únic anual
Optativa 3