2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures

Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Juny, Jul., Set.
Formació bàsica 6
18204107 FARMACOLOGIA Juny, Jul., Set.
Obligatòria 6
18204104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA Juny, Jul., Set.
Obligatòria 12
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 1Q
Obligatòria 9
18204111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I AN
Obligatòria 9
18204112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I AN
Obligatòria 9
18204106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 6
18204116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES Juny, Jul., Set.
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II AN
Obligatòria 8
18204120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA AN
Obligatòria 8
18204113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA AN
Obligatòria 8
18204114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS AN
Obligatòria 8
18204117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL AN
Obligatòria 8
18204119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II AN
Obligatòria 8
18204301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204205 INTERNATIONAL NURSING 1Q
Optativa 3
18204201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA 1Q
Optativa 3
18204202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA 1Q
Optativa 3
18204221 PROGRAMES DE SALUT 1Q
Optativa 3
18204220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 1Q
Optativa 3
18204223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 1Q
Optativa 3
18204203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18204212 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18204206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18204210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18204217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18204218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18204214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18204204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18204213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA Juny, Jul., Set.
Optativa 3