2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 
First YearSecond YearThird YearFourth YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
8
2
0
4
0
0
1
1
8
2
0
4
0
0
2
1
8
2
0
4
0
0
3
1
8
2
0
4
0
0
4
1
8
2
0
4
0
0
5
1
8
2
0
4
0
0
7
1
8
2
0
4
0
0
8
1
8
2
0
4
0
0
9
1
8
2
0
4
1
0
1
1
8
2
0
4
1
0
9
1
8
2
0
4
0
0
6
1
8
2
0
4
0
1
0
1
8
2
0
4
1
0
2
1
8
2
0
4
1
0
3
1
8
2
0
4
1
0
4
1
8
2
0
4
1
0
7
1
8
2
0
4
1
0
8
1
8
2
0
4
1
1
0
1
8
2
0
4
1
0
5
1
8
2
0
4
1
0
6
1
8
2
0
4
1
1
1
1
8
2
0
4
1
1
2
1
8
2
0
4
1
1
5
1
8
2
0
4
1
1
6
1
8
2
0
4
1
1
3
1
8
2
0
4
1
1
4
1
8
2
0
4
1
1
7
1
8
2
0
4
1
1
8
1
8
2
0
4
1
1
9
1
8
2
0
4
1
2
0
1
8
2
0
4
3
0
1
1
8
2
0
4
2
0
1
1
8
2
0
4
2
0
2
1
8
2
0
4
2
0
3
1
8
2
0
4
2
0
4
1
8
2
0
4
2
0
5
1
8
2
0
4
2
0
6
1
8
2
0
4
2
1
0
1
8
2
0
4
2
1
2
1
8
2
0
4
2
1
3
1
8
2
0
4
2
1
4
1
8
2
0
4
2
1
5
1
8
2
0
4
2
1
7
1
8
2
0
4
2
1
8
1
8
2
0
4
2
2
0
1
8
2
0
4
2
2
1
1
8
2
0
4
2
2
3
A1Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context
professional.
LO1Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204003/BIOSTATISTICS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204003/BIOSTATISTICS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO10Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204003/BIOSTATISTICS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204107/PHARMACOLOGY
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO11Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204003/BIOSTATISTICS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204107/PHARMACOLOGY
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO12Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204003/BIOSTATISTICS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204107/PHARMACOLOGY
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO13Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204003/BIOSTATISTICS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204107/PHARMACOLOGY
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO14Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204003/BIOSTATISTICS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204107/PHARMACOLOGY
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO15Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204003/BIOSTATISTICS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204107/PHARMACOLOGY
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO16Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204003/BIOSTATISTICS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204107/PHARMACOLOGY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO17Analitzar la influència de factors culturals i socials
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204003/BIOSTATISTICS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204107/PHARMACOLOGY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO18Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204003/BIOSTATISTICS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204107/PHARMACOLOGY
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO19Coneix la importància de l’ètica en investigació
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204003/BIOSTATISTICS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204107/PHARMACOLOGY
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO20Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204003/BIOSTATISTICS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204107/PHARMACOLOGY
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO21Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204003/BIOSTATISTICS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204107/PHARMACOLOGY
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO22Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204003/BIOSTATISTICS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204107/PHARMACOLOGY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO23Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204003/BIOSTATISTICS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204107/PHARMACOLOGY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO24Actua sense prejudicis i judicis de valor
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204003/BIOSTATISTICS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204107/PHARMACOLOGY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO25Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204003/BIOSTATISTICS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204107/PHARMACOLOGY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO26Respectar el secret professional
    LO26 - Respectar el secret professional

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO26 - Respectar el secret professional

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO26 - Respectar el secret professional

18204003/BIOSTATISTICS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO26 - Respectar el secret professional

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO26 - Respectar el secret professional

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO26 - Respectar el secret professional

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO26 - Respectar el secret professional

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO26 - Respectar el secret professional

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO26 - Respectar el secret professional

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO26 - Respectar el secret professional

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO26 - Respectar el secret professional

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO26 - Respectar el secret professional

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204107/PHARMACOLOGY
    LO26 - Respectar el secret professional

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO26 - Respectar el secret professional

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO26 - Respectar el secret professional

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO26 - Respectar el secret professional

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO26 - Respectar el secret professional

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO26 - Respectar el secret professional

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO26 - Respectar el secret professional

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO26 - Respectar el secret professional

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO26 - Respectar el secret professional

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO26 - Respectar el secret professional

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO26 - Respectar el secret professional

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO26 - Respectar el secret professional

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO26 - Respectar el secret professional

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO26 - Respectar el secret professional

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO26 - Respectar el secret professional

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO26 - Respectar el secret professional

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO26 - Respectar el secret professional

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO26 - Respectar el secret professional

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO26 - Respectar el secret professional

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO27Manté els criteris ètics en la realització del treball
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204003/BIOSTATISTICS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204107/PHARMACOLOGY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
A2Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a
treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
LO1Identificar els components ambientals en relació a la salut.
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO10Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO11Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO12Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204003/BIOSTATISTICS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204107/PHARMACOLOGY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO13Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204003/BIOSTATISTICS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204107/PHARMACOLOGY
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO14Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204003/BIOSTATISTICS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204107/PHARMACOLOGY
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO15Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204003/BIOSTATISTICS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204107/PHARMACOLOGY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO16Es qüestiona el mode d’implicació en les cures
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204003/BIOSTATISTICS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204107/PHARMACOLOGY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO17Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204003/BIOSTATISTICS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204107/PHARMACOLOGY
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO18Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204003/BIOSTATISTICS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204107/PHARMACOLOGY
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO19Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204003/BIOSTATISTICS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204107/PHARMACOLOGY
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO20Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204003/BIOSTATISTICS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204107/PHARMACOLOGY
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO21Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204003/BIOSTATISTICS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204107/PHARMACOLOGY
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO22Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204003/BIOSTATISTICS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204107/PHARMACOLOGY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO23Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204003/BIOSTATISTICS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204107/PHARMACOLOGY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO24Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204003/BIOSTATISTICS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204107/PHARMACOLOGY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO25Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204003/BIOSTATISTICS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204107/PHARMACOLOGY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO26Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204003/BIOSTATISTICS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204107/PHARMACOLOGY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO27És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204003/BIOSTATISTICS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204107/PHARMACOLOGY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO28El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
A3Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la
participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
LO1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204003/BIOSTATISTICS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204003/BIOSTATISTICS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO10Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204003/BIOSTATISTICS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204107/PHARMACOLOGY
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO11Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204003/BIOSTATISTICS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204107/PHARMACOLOGY
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO12Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204003/BIOSTATISTICS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204107/PHARMACOLOGY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO13Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204003/BIOSTATISTICS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204107/PHARMACOLOGY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO14Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204003/BIOSTATISTICS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204107/PHARMACOLOGY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO15Actua i assumeix responsabilitat en les cures
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204003/BIOSTATISTICS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204107/PHARMACOLOGY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
A4Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
LO1Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204215/COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204003/BIOSTATISTICS
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204009/THE ETHICS OF CARE AND THE BASIC CONCEPTS OF NURSING
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204103/NURSING AND THE YOUNG
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204110/CLINICAL PRACTICES I
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I