2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Second YearThird YearFourth YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
8
2
0
4
0
1
0
1
8
2
0
4
1
0
4
1
8
2
0
4
1
0
7
1
8
2
0
4
1
0
5
1
8
2
0
4
1
0
6
1
8
2
0
4
1
1
1
1
8
2
0
4
1
1
2
1
8
2
0
4
1
1
6
1
8
2
0
4
1
1
3
1
8
2
0
4
1
1
4
1
8
2
0
4
1
1
7
1
8
2
0
4
1
1
8
1
8
2
0
4
1
1
9
1
8
2
0
4
1
2
0
1
8
2
0
4
3
0
1
1
8
2
0
4
2
0
1
1
8
2
0
4
2
0
2
1
8
2
0
4
2
0
3
1
8
2
0
4
2
0
4
1
8
2
0
4
2
0
5
1
8
2
0
4
2
0
6
1
8
2
0
4
2
1
0
1
8
2
0
4
2
1
2
1
8
2
0
4
2
1
3
1
8
2
0
4
2
1
4
1
8
2
0
4
2
1
7
1
8
2
0
4
2
1
8
1
8
2
0
4
2
2
0
1
8
2
0
4
2
2
1
1
8
2
0
4
2
2
3
A1Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context
professional.
LO1Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Analitzar els components de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de valor i
el propi comportament.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Reconeix l'autonomia com principi ètic fonamental

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO10Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204107/PHARMACOLOGY
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO10 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO11Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204107/PHARMACOLOGY
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO11 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO12Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204107/PHARMACOLOGY
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO12 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO13Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204107/PHARMACOLOGY
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO13 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO14Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204107/PHARMACOLOGY
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO14 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO15Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204107/PHARMACOLOGY
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO15 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO16Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204107/PHARMACOLOGY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO17Analitzar la influència de factors culturals i socials
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204107/PHARMACOLOGY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO18Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204107/PHARMACOLOGY
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO18 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO19Coneix la importància de l’ètica en investigació
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204107/PHARMACOLOGY
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO19 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO20Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204107/PHARMACOLOGY
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO20 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO21Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204107/PHARMACOLOGY
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO21 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO22Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204107/PHARMACOLOGY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO23Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204107/PHARMACOLOGY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO24Actua sense prejudicis i judicis de valor
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204107/PHARMACOLOGY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO25Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204107/PHARMACOLOGY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO26Respectar el secret professional
    LO26 - Respectar el secret professional

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO26 - Respectar el secret professional

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204107/PHARMACOLOGY
    LO26 - Respectar el secret professional

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO26 - Respectar el secret professional

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO26 - Respectar el secret professional

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO26 - Respectar el secret professional

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO26 - Respectar el secret professional

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO26 - Respectar el secret professional

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO26 - Respectar el secret professional

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO26 - Respectar el secret professional

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO26 - Respectar el secret professional

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO26 - Respectar el secret professional

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO26 - Respectar el secret professional

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO26 - Respectar el secret professional

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO26 - Respectar el secret professional

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO26 - Respectar el secret professional

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO26 - Respectar el secret professional

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO26 - Respectar el secret professional

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO26 - Respectar el secret professional

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO27Manté els criteris ètics en la realització del treball
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204107/PHARMACOLOGY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
A2Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a
treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
LO1Identificar els components ambientals en relació a la salut.
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO10Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO11Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a
l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO12Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204107/PHARMACOLOGY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO13Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204107/PHARMACOLOGY
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO13 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO14Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204107/PHARMACOLOGY
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO14 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO15Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204107/PHARMACOLOGY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO16Es qüestiona el mode d’implicació en les cures
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204107/PHARMACOLOGY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO17Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204107/PHARMACOLOGY
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO17 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO18Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204107/PHARMACOLOGY
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO18 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO19Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204107/PHARMACOLOGY
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO19 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO20Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204107/PHARMACOLOGY
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO20 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO21Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204107/PHARMACOLOGY
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO21 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO22Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204107/PHARMACOLOGY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO23Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204107/PHARMACOLOGY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO24Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204107/PHARMACOLOGY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO25Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204107/PHARMACOLOGY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO26Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204107/PHARMACOLOGY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO27És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204107/PHARMACOLOGY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO28El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
A3Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la
participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
LO1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort del
pacient i família

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO10Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204107/PHARMACOLOGY
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO10 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO11Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204107/PHARMACOLOGY
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO11 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO12Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204107/PHARMACOLOGY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO13Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204107/PHARMACOLOGY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO14Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204107/PHARMACOLOGY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO15Actua i assumeix responsabilitat en les cures
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204107/PHARMACOLOGY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
A4Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
LO1Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO10Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204107/PHARMACOLOGY
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO10 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO11Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204107/PHARMACOLOGY
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO12Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204107/PHARMACOLOGY
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO12 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO13Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204107/PHARMACOLOGY
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO13 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO14Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204107/PHARMACOLOGY
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO14 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO15Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204107/PHARMACOLOGY
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO16Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204107/PHARMACOLOGY
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO17Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204107/PHARMACOLOGY
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO18Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204107/PHARMACOLOGY
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO19Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204107/PHARMACOLOGY
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO20Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204107/PHARMACOLOGY
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO21Anàlisi critica/reflexió sobre la practica
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204107/PHARMACOLOGY
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la practica

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO22Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204107/PHARMACOLOGY
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
A5Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i
executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixi.
LO1Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Reconèixer les situacions que comporten risc vital
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204107/PHARMACOLOGY
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
A6Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.
LO1Es planteja quines són les seves necessitats formatives
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Millora el coneixement de si mateix
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Millora el coneixement de si mateix

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Identifica elements de canvi i aprenentatge
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
A7Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva
repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de
formes de vida.
LO1Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO10Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204107/PHARMACOLOGY
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO11Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204107/PHARMACOLOGY
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO12Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204107/PHARMACOLOGY
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204221/HEALTH PROGRAMMES
    LO12 - Reconeix els canvis de salut i necessitats associades a les etapes de la vida

18204223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO13Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204104/NURSING AND ADULTS
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204107/PHARMACOLOGY
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204205/INTERNATIONAL NURSING
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204210/INTRODUCTION TO SUPPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18204218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO13 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de s