2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Únic anual
Formació bàsica 6
18214101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL Únic anual
Obligatòria 9
18214008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Únic anual
Formació bàsica 6
18214004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA Únic primer quad.
Formació bàsica 6
18214001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Únic primer quad.
Formació bàsica 6
18214009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA Únic primer quad.
Formació bàsica 6
18214003 BIOESTADÍSTICA Únic segon quad.
Formació bàsica 6
18214002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Únic segon quad.
Formació bàsica 6
18214109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES Únic segon quad.
Obligatòria 3
18214007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT Únic segon quad.
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214107 FARMACOLOGIA Únic anual
Obligatòria 6
18214110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I Únic anual
Obligatòria 9
18214102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA Únic primer quad.
Obligatòria 6
18214103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT Únic primer quad.
Obligatòria 9
18214108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA Únic primer quad.
Obligatòria 3
18214006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA Únic primer quad.
Formació bàsica 6
18214010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Únic segon quad.
Formació bàsica 6
18214104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA Únic segon quad.
Obligatòria 12
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I Únic anual
Obligatòria 9
18214112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I Únic anual
Obligatòria 9
18214115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA Únic primer quad.
Obligatòria 6
18214105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN Únic primer quad.
Obligatòria 9
18214106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL Únic segon quad.
Obligatòria 6
18214116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES Únic segon quad.
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II Únic anual
Obligatòria 8
18214120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA Únic anual
Obligatòria 8
18214113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA Únic anual
Obligatòria 8
18214114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS Únic anual
Obligatòria 8
18214117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL Únic anual
Obligatòria 8
18214119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II Únic anual
Obligatòria 8
18214301 TREBALL DE FI DE GRAU Únic anual
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214215 APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Únic anual
Optativa 3
18214203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Únic anual
Optativa 3
18214212 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS Únic anual
Optativa 3
18214205 INTERNATIONAL NURSING Únic anual
Optativa 3
18214201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA Únic anual
Optativa 3
18214202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA Únic anual
Optativa 3
18214210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA Únic anual
Optativa 3
18214217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT Únic anual
Optativa 3
18214218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA Únic anual
Optativa 3
18214214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES Únic anual
Optativa 3
18214204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT Únic anual
Optativa 3
18214219 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA COMUNITÀRIA Únic anual
Optativa 6
18214211 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL Únic anual
Optativa 6
18214222 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA GERIÀTRICA Únic anual
Optativa 6
18214216 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA Únic anual
Optativa 6
18214221 PROGRAMES DE SALUT Únic anual
Optativa 3
18214213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA Únic anual
Únic primer quad.
Optativa 3
18214220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS Únic anual
Optativa 3
18214223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA Únic anual
Optativa 3