2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
18214001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1Q
Formació bàsica 6
18214009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18214003 BIOESTADÍSTICA 2Q
Formació bàsica 6
18214002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2Q
Formació bàsica 6
18214109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 2Q
Obligatòria 3
18214007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 2Q
Formació bàsica 6
18214005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA AN
Formació bàsica 6
18214101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL AN
Obligatòria 9
18214008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ AN
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 1Q
Obligatòria 6
18214103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT 1Q
Obligatòria 9
18214108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 1Q
Obligatòria 3
18214006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18214010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 2Q
Formació bàsica 6
18214104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 2Q
Obligatòria 12
18214107 FARMACOLOGIA AN
Obligatòria 6
18214110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I AN
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 1Q
Obligatòria 6
18214105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 1Q
Obligatòria 9
18214106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL 2Q
Obligatòria 6
18214116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES 2Q
Obligatòria 6
18214111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I AN
Obligatòria 9
18214112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I AN
Obligatòria 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II AN
Obligatòria 8
18214120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA AN
Obligatòria 8
18214113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA AN
Obligatòria 8
18214114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS AN
Obligatòria 8
18214117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL AN
Obligatòria 8
18214119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II AN
Obligatòria 8
18214301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214215 APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA AN
Optativa 3
18214203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL AN
Optativa 3
18214212 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS AN
Optativa 3
18214205 INTERNATIONAL NURSING AN
Optativa 3
18214201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA AN
Optativa 3
18214202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA AN
Optativa 3
18214210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA AN
Optativa 3
18214217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT AN
Optativa 3
18214218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA AN
Optativa 3
18214214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES AN
Optativa 3
18214204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT AN
Optativa 3
18214221 PROGRAMES DE SALUT AN
Optativa 3
18214213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA AN
Optativa 3
18214220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS AN
Optativa 3
18214223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA AN
Optativa 3