2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
18214001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1Q
Formació bàsica 6
18214003 BIOESTADÍSTICA 2Q
Formació bàsica 6
18214002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2Q
Formació bàsica 6
18214008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ AN
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 1Q
Obligatòria 6
18214103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT 1Q
Obligatòria 9
18214108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 1Q
Obligatòria 3
18214006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18214010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 2Q
Formació bàsica 6
18214104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 2Q
Obligatòria 12
18214107 FARMACOLOGIA AN
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 1Q
Obligatòria 6
18214105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 1Q
Obligatòria 9
18214106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL AN
Obligatòria 6
18214116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES AN
Obligatòria 6
18214111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I AN
Obligatòria 9
18214112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I AN
Obligatòria 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II AN
Obligatòria 8
18214120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA AN
Obligatòria 8
18214113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA AN
Obligatòria 8
18214114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS AN
Obligatòria 8
18214117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL AN
Obligatòria 8
18214119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II AN
Obligatòria 8
18214301 TREBALL DE FI DE GRAU AN conv. única
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA 1Q
Optativa 3
18214202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA 1Q
Optativa 3
18214221 PROGRAMES DE SALUT 1Q
Optativa 3
18214214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES 2Q
Optativa 3
18214203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL AN
Optativa 3
18214212 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS AN
Optativa 3
18214206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3
18214205 INTERNATIONAL NURSING AN
Optativa 3
18214210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA AN
Optativa 3
18214217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT AN
Optativa 3
18214218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA AN
Optativa 3
18214204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT AN
Optativa 3
18214213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA AN
Optativa 3
18214220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS AN
Optativa 3
18214223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA AN
Optativa 3