2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18214004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA Primer
Formació bàsica 6
18214001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Primer
Formació bàsica 6
18214009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA Primer
Formació bàsica 6
18214003 BIOESTADÍSTICA Segon
Formació bàsica 6
18214002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Segon
Formació bàsica 6
18214109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES Segon
Obligatòria 3
18214007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT Segon
Formació bàsica 6
18214005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Anual
Formació bàsica 6
18214101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL Anual
Obligatòria 9
18214008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Anual
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18214102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA Primer
Obligatòria 6
18214103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT Primer
Obligatòria 9
18214108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA Primer
Obligatòria 3
18214006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA Primer
Formació bàsica 6
18214010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Segon
Formació bàsica 6
18214104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA Segon
Obligatòria 12
18214107 FARMACOLOGIA Anual
Obligatòria 6
18214110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I Anual
Obligatòria 9
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18214115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA Primer
Obligatòria 6
18214105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN Primer
Obligatòria 9
18214106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL Segon
Obligatòria 6
18214116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES Segon
Obligatòria 6
18214111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I Anual
Obligatòria 9
18214112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I Anual
Obligatòria 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18214215 APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Anual
Optativa 3
18214203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Anual
Optativa 3
18214212 DROGODEPENDÈNCIA I ALTRES ADDICCIONS Anual
Optativa 3
18214205 INTERNATIONAL NURSING Anual
Optativa 3
18214201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA Anual
Optativa 3
18214202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA Anual
Optativa 3
18214210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA Anual
Optativa 3
18214217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT Anual
Optativa 3
18214218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA Anual
Optativa 3
18214214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES Anual
Optativa 3
18214204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT Anual
Optativa 3
18214219 PRÀCTIQUES D' INFERMERIA COMUNITÀRIA Anual
Optativa 6
18214222 PRÀCTIQUES D' INFERMERIA GERIÀTRICA Anual
Optativa 6
18214211 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL Anual
Optativa 6
18214216 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA Anual
Optativa 6
18214221 PROGRAMES DE SALUT Anual
Optativa 3
18214213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA Anual
Optativa 3
18214220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS Anual
Optativa 3
18214223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA Anual
Optativa 3