2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
First YearSecond YearThird YearFourth YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
8
2
1
4
0
0
1
1
8
2
1
4
0
0
2
1
8
2
1
4
0
0
3
1
8
2
1
4
0
0
4
1
8
2
1
4
0
0
8
1
8
2
1
4
0
0
6
1
8
2
1
4
0
1
0
1
8
2
1
4
1
0
2
1
8
2
1
4
1
0
3
1
8
2
1
4
1
0
4
1
8
2
1
4
1
0
7
1
8
2
1
4
1
0
8
1
8
2
1
4
1
0
5
1
8
2
1
4
1
0
6
1
8
2
1
4
1
1
1
1
8
2
1
4
1
1
2
1
8
2
1
4
1
1
5
1
8
2
1
4
1
1
6
1
8
2
1
4
1
1
3
1
8
2
1
4
1
1
4
1
8
2
1
4
1
1
7
1
8
2
1
4
1
1
8
1
8
2
1
4
1
1
9
1
8
2
1
4
1
2
0
1
8
2
1
4
3
0
1
1
8
2
1
4
2
0
1
1
8
2
1
4
2
0
2
1
8
2
1
4
2
0
3
1
8
2
1
4
2
0
4
1
8
2
1
4
2
0
5
1
8
2
1
4
2
0
6
1
8
2
1
4
2
1
0
1
8
2
1
4
2
1
2
1
8
2
1
4
2
1
3
1
8
2
1
4
2
1
4
1
8
2
1
4
2
1
7
1
8
2
1
4
2
1
8
1
8
2
1
4
2
2
0
1
8
2
1
4
2
2
1
1
8
2
1
4
2
2
3
A1Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context
professional.
LO1Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214003/BIOSTATISTICS
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214003/BIOSTATISTICS
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO10Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214003/BIOSTATISTICS
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214107/PHARMACOLOGY
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO11Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214003/BIOSTATISTICS
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214107/PHARMACOLOGY
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO12Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214003/BIOSTATISTICS
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214107/PHARMACOLOGY
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO13Coneix la importància de l’ètica en investigació
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214003/BIOSTATISTICS
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214107/PHARMACOLOGY
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO14Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214003/BIOSTATISTICS
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214107/PHARMACOLOGY
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO15Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214003/BIOSTATISTICS
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214107/PHARMACOLOGY
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO16Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214003/BIOSTATISTICS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214107/PHARMACOLOGY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO17Analitzar la influència de factors culturals i socials
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214003/BIOSTATISTICS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214107/PHARMACOLOGY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO18Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214003/BIOSTATISTICS
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214107/PHARMACOLOGY
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO19Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214003/BIOSTATISTICS
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214107/PHARMACOLOGY
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO20Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214003/BIOSTATISTICS
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214107/PHARMACOLOGY
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO21Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214003/BIOSTATISTICS
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214107/PHARMACOLOGY
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO22Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214003/BIOSTATISTICS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214107/PHARMACOLOGY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO23Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214003/BIOSTATISTICS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214107/PHARMACOLOGY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO24Actua sense prejudicis i judicis de valor
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214003/BIOSTATISTICS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214107/PHARMACOLOGY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO25Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214003/BIOSTATISTICS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214107/PHARMACOLOGY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO26Respectar el secret professional
    LO26 - Respectar el secret professional

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO26 - Respectar el secret professional

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO26 - Respectar el secret professional

18214003/BIOSTATISTICS
    LO26 - Respectar el secret professional

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO26 - Respectar el secret professional

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO26 - Respectar el secret professional

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO26 - Respectar el secret professional

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO26 - Respectar el secret professional

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO26 - Respectar el secret professional

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO26 - Respectar el secret professional

18214107/PHARMACOLOGY
    LO26 - Respectar el secret professional

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO26 - Respectar el secret professional

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO26 - Respectar el secret professional

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO26 - Respectar el secret professional

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO26 - Respectar el secret professional

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO26 - Respectar el secret professional

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO26 - Respectar el secret professional

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO26 - Respectar el secret professional

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO26 - Respectar el secret professional

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO26 - Respectar el secret professional

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO26 - Respectar el secret professional

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO26 - Respectar el secret professional

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO26 - Respectar el secret professional

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO26 - Respectar el secret professional

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO26 - Respectar el secret professional

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO26 - Respectar el secret professional

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO26 - Respectar el secret professional

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO26 - Respectar el secret professional

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO26 - Respectar el secret professional

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO26 - Respectar el secret professional

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO26 - Respectar el secret professional

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO26 - Respectar el secret professional

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO26 - Respectar el secret professional

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO26 - Respectar el secret professional

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO26 - Respectar el secret professional

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO26 - Respectar el secret professional

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO27Manté els criteris ètics en la realització del treball
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214003/BIOSTATISTICS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214107/PHARMACOLOGY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
A2Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a
treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
LO1Identificar els components ambientals en relació a la salut.
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO10Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO11Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO12Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214003/BIOSTATISTICS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214107/PHARMACOLOGY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO13Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214003/BIOSTATISTICS
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214107/PHARMACOLOGY
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO14Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214003/BIOSTATISTICS
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214107/PHARMACOLOGY
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO15Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214003/BIOSTATISTICS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214107/PHARMACOLOGY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO16Es qüestiona el mode d’implicació en les cures
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214003/BIOSTATISTICS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214107/PHARMACOLOGY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO17Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214003/BIOSTATISTICS
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214107/PHARMACOLOGY
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO18Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214003/BIOSTATISTICS
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214107/PHARMACOLOGY
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO19Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214003/BIOSTATISTICS
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214107/PHARMACOLOGY
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO20Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214003/BIOSTATISTICS
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214107/PHARMACOLOGY
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO21Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214003/BIOSTATISTICS
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214107/PHARMACOLOGY
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO22Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214003/BIOSTATISTICS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214107/PHARMACOLOGY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO23Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214003/BIOSTATISTICS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214107/PHARMACOLOGY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO24Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214003/BIOSTATISTICS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214107/PHARMACOLOGY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO25Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214003/BIOSTATISTICS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214107/PHARMACOLOGY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO26Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214003/BIOSTATISTICS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214107/PHARMACOLOGY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO27És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214003/BIOSTATISTICS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214107/PHARMACOLOGY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO28El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214003/BIOSTATISTICS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214107/PHARMACOLOGY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
A3Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la
participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
LO1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214003/BIOSTATISTICS
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214003/BIOSTATISTICS
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO10Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214003/BIOSTATISTICS
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214107/PHARMACOLOGY
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO11Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214003/BIOSTATISTICS
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214107/PHARMACOLOGY
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO12Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214003/BIOSTATISTICS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214107/PHARMACOLOGY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO13Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214003/BIOSTATISTICS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214107/PHARMACOLOGY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO14Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214003/BIOSTATISTICS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214107/PHARMACOLOGY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO15Actua i assumeix responsabilitat en les cures
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214003/BIOSTATISTICS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214107/PHARMACOLOGY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
A4Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
LO1Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214107/PHARMACOLOGY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO2Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214107/PHARMACOLOGY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO3Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214107/PHARMACOLOGY
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO4Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214107/PHARMACOLOGY
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO5Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214107/PHARMACOLOGY
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO6Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214107/PHARMACOLOGY
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO7Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214107/PHARMACOLOGY
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO8Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214003/BIOSTATISTICS
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214107/PHARMACOLOGY
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO9Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214003/BIOSTATISTICS
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214107/PHARMACOLOGY
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO10Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214003/BIOSTATISTICS
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214107/PHARMACOLOGY
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO11Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214003/BIOSTATISTICS
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214107/PHARMACOLOGY
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO12Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214003/BIOSTATISTICS
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214107/PHARMACOLOGY
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO13Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214003/BIOSTATISTICS
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214107/PHARMACOLOGY
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO14Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214003/BIOSTATISTICS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214107/PHARMACOLOGY
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO15Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214003/BIOSTATISTICS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214107/PHARMACOLOGY
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO16Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214003/BIOSTATISTICS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214107/PHARMACOLOGY
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO17Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214003/BIOSTATISTICS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214107/PHARMACOLOGY
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO18Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214003/BIOSTATISTICS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214107/PHARMACOLOGY
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO19Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214003/BIOSTATISTICS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214107/PHARMACOLOGY
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO20Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214003/BIOSTATISTICS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214107/PHARMACOLOGY
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214111/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214112/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS I
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214115/ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214116/NURSING IN CRITICAL SITUATIONS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214113/CLINICAL PRACTICALS IN GERIATRIC TREATMENT UNITS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214114/CLINICAL PRACTICE IN CRITICAL UNITS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214117/CLINICAL PRACTICE IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH UNITS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214118/COMMUNITY CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214119/HOSPITAL CLINICAL PRACTICALS II
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214120/CLINICAL PRACTICALS IN SPECIAL CLINICAL MANAGEMENT SERVICES
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214201/INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214202/INTRODUCTION TO QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214203/PROFESSIONAL DEVELOPMENT
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214204/METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214210/INTRODUCTION TO COMPLEMENTARY TECHNIQUES IN NURSING CARE
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214212/DRUG ADDICTIONS AND OTHER ADDICTIONS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214213/POSITIVE MENTAL HEALTH: FROM NORMALITY TO PATHOLOGY
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214214/TERMINALLY ILL PATIENTS AND PALLIATIVE CARE
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214217/INFANCY AND ADOLESCENCE IN THE COMMUNITY
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214218/HOSPITALIZED INFANTS AND ADOLESCENTS
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214220/HEALTH, GENDER AND SOCIAL INEQUALITIES
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214221/HEALTH PROGRAMMES
    LO20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214223/SUPPORT FOR ADDICTION AND FOR THE CARER
 LO21Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214002/FUNCTION OF THE HUMAN BODY
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214003/BIOSTATISTICS
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214006/THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN NURSING
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214010/ANTHROPOLOGY AND CITIZENSHIP
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214102/NURSING DURING PREGNANCY, INFANCY AND ADOLESCENCE
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214103/NURSING AND THE YOUNG
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214104/NURSING AND ADULTS
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214107/PHARMACOLOGY
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214108/PRINCIPLES OF NUTRITION IN NURSING
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214105/NURSING AND THE ELDERLY
    LO21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214106/NURSING IN COMPLEX SITUATIONS OF MENTAL HEALTH