2021_22
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Cuarto CursoOptativa
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
8
2
1
4
1
1
3
PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
1
8
2
1
4
1
1
4
PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
1
8
2
1
4
1
1
7
PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
1
8
2
1
4
1
1
8
PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
1
8
2
1
4
1
1
9
PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
1
8
2
1
4
1
2
0
PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
1
8
2
1
4
3
0
1
TRABAJO DE FIN DE GRADO
1
8
2
1
4
2
0
6
ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A1Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context
professional.
RA1Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Coneix la importància de l’ètica en investigació
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA15Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA16Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA17Analitzar la influència de factors culturals i socials
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA18Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA19Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA20Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA21Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA22Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA23Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA24Actua sense prejudicis i judicis de valor
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA25Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA26Respectar el secret professional
    RA26 - Respectar el secret professional

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA26 - Respectar el secret professional

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA26 - Respectar el secret professional

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA26 - Respectar el secret professional

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA26 - Respectar el secret professional

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA27Manté els criteris ètics en la realització del treball
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A2Conocer, dirigir y aplicar los principios que sustentan los cuidados integradas de enfermería para
trabajar de una manera holística, reconociendo la singularidad y la diversidad multicultural.
RA1Identificar els components ambientals en relació a la salut.
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Analizar las características universales de cada una de las necesidades de la persona a lo largo
del ciclo vital en función de los cambios que presentan, desde la perspectiva de prevención,
promoción y calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto sociocultural

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Describir intervenciones y orientaciones enfermeras que más se adecuan al cuidado de la persona
relacionadas con las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA15Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA16Es qüestiona el mode d’implicació en les cures
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA17Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA18Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA19Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA20Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA21Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA22Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA23Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA24Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA25Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA26Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA27És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA28El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A3Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la
participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA15Actua i assumeix responsabilitat en les cures
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A4Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
RA1Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA15Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA16Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA17Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA18Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA19Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA20Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA21Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA22Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A5Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i
executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixi.
RA1Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Reconèixer les situacions que comporten risc vital
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A6Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.
RA1Es planteja quines són les seves necessitats formatives
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Millora el coneixement de si mateix
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Identifica elements de canvi i aprenentatge
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A7Conocer y valorar los cambios asociados a las diferentes etapas del ciclo vital y su repercusión en
la salud, identificando las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas de formas de
vida.
RA1Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Identificar en el ciclo vital la etapa de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y cognitivo
y explicar las modificaciones corporales, funcionales, psicológicas y su relación con el entorno
sociocultural

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Reflexionar sobre la violència, sexualitat, aliments, tòxics i falta de percepció del risc i la
seva associació amb els problemes més freqüents de salut en el jove.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Identificarà els processos associats a factors de protecció o de risc de salut mental al llarg del
cicle evolutiu

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Treballarà els conceptes de: resiliència , intel•ligència emocional i estres

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A8Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats
nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o
canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del
RA1Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió.
i les estratègies de control i tractament

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la
seva utilitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Identificar i relacionar els factors associats als problemes de la salut de l'adult en edat mitja
com el sedentarisme, l'obesitat, el consum d'alcohol, tabac o l'estrès.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Explicar les alteracions de salut de l'adult i les implicacions físiques, psicològiques, en el
personal i en el familiar derivades del diagnòstic i tractament contextualitzant-los en els
diferents àmbits assistencials.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Realitzar valoracions de l'estat nutricional.
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de
malaltia que està vivint.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Explora habilitats de valoració relacionats amb el confort i el dolor, el descans i la son,
l'alimentació i la nutrició, la seguretat del pacient.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Identificar els problemes de salut prevalents en el jove contextualitzant-los en els diferents
àmbits assistencials.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Explicar les alteracions de salut del jove, factors associats incloent la prevenció, i les
implicacions físiques, psicològiques, en el personal i en el familiar.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Compendre que significa conéixer al pacient
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Compendre que significa conéixer al pacient

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Compendre el significat del símptoma/clínica en la seva dimensió global

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Conèixer la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del
cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA15Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Reconèixer factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg
del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA16Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació i al llarg del cicle
vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA17Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Comprendre els processos associats a situacions per problemes/malalties en la salut mental al llarg
del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA18Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Valora l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA19Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Reconeix i interpreta en les persones senyals normals o canviants de salut relacionant-los amb el
procés de malaltia que està vivint la persona

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA20Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Aplica valoracions sistemàtiques d’hàbits i estils de vida i problemes de salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA21Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Reconèixer els problemes de salut prevalents en la persona gran

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA22Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Identificar aspectes diferencials de la malaltia en la persona gran (factors de risc, símptomes,
evolució, etc.)

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA23Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Explicar las manifestacions clíniques dels processos pluripatològics

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA24Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Identificar les necessitats nutricionals de la persona gran en relació a l’estat salut/malaltia

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA25Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Reconeix factors de risc, complicacions de la malaltia i les seves implicacions per al pacient

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A9Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant
les cures d'infermeria.
RA1Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Identificar necessitats bàsiques i la seva interrelació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb
problemes de salut en les seves dimensions física, pasicològica i la seva repercussió en el
context familiar.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures
distingint les que impliquen el rol infermer.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, medicació i valoració del dolor en les
criatures.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament i tenint en compte les necessitats del pacient.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Reconèixer les necessitats de l'adult i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en l'adult distingint les que
impliquen el rol infermer.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Explorar com afecta la malaltia i l'entorn a la qualitat de vida i satisfacció de les necessitats
bàsiques com a persona i com a família.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Reconèixer les necessitats del jove i la seva família en els problemes de salut estudiats i
explorar maneres d'ajuda.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en els joves distingint les que
impliquen el rol infermer

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Explorar la manera en que es veuen afectades les necessitats de l'adult i la seva família en
relació als problemes de salut estudiats

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Identificar maneres d'ajudar
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Identificar maneres d'ajudar

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Explicar maneres d'intervenció tenint com a referència normes i guies de pràctica clínica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Desenvolupa habilitats per promoure el benestar i confort del pacient i família.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA15Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA16Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA17Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA18Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las
necessitats bàsiques com persona i com família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA19Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA20Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Conèixer formes de cura, reinserció i programes de rehabilitació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA21Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb problemes
d'addicció

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA22Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Valorar l'impacte de la malaltia per utilització de substàncies psicoactives en la qualitat de
vida de l'individu i família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA23Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Considerar des de la perspectiva de la cura el suport al pacient i a la família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA24Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Conèixer formes de cura que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA25Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Considerar des de la perspectiva de la cura i la mort digna el suport al pacient i a la família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA26Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA26 - Explora com afecta la malaltia i l’entorn del domicili a la qualitat de vida de la persona i
família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA27Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA27 - Identificar els processos associats a factors amb protecció o de risc de la salut mental al llarg
del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA28Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA28 - Observar com afecta els processos de salut-malaltia mental i l'entorn a la firma de la vida i
satisfacció de les necessitats bàsiques com a persona i com a família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA29Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA29 - Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA30Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA30 - Valorar qualitat de vida i necessitats de la persona gran malalta i del pacient i família amb
pluripatología

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA31Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA31 - Analitzar l’experiència de malaltia, dependència i/o sofriment en la persona gran, i la seva
família i cuidadors

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA32Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA32 - Adequar la comunicació de manera que permeti a la persona gran , la seva família i cuidadors la
possibilitat de manifestar la seva percepció i necessitats respecte del procés dels cuidatges

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA33Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA33 - Plantejar actuacions davant els processos de malaltia (diagnòstic, clínica i tractament),
dependència i sofriment de la persona gran i els seus cuidadors

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA34Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA34 - Aprofundir en l'atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA35Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA35 - Comprendre que significa conèixer al pacient com a persona

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA36Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA36 - Explora les necessitats del pacient/familia en relació a estar situat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA37És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA37 - És capaç de respondre a les necessitats del pacient i família atenent al seu significat
contextualitzant la cura en l'entorn

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA38Prioritza problemes de salut
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA38 - Prioritza problemes de salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A10Qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament la informació i les fonts de dades per
a facilitar l'elecció del pacient.
RA1És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - És capaç de parlar i informar al pacient i familia de manera adequada a la seva comprenssió i
situació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Identifica la necessitat de seleccionar la informació adequada a les diverses situacions de les
persones i la família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - És capaç d'informar el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació si
és de la seva competència i d'assegurar-la per derivació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A11Utilizar el juicio clínico en el proceso de cuidar y desarrollar planes de cuidados para alcanzar
los estándares de calidad y la práctica basada en la evidencia.
RA1 Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Utilizar el proceso de juicio clínico en el cuidado del paciente y familia en situaciones de
cuidados.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Mostrar una actitud reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Utilitzar les fonts documentals i els registres bàsics.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - To develop his/her understanding of the influence of historical, philosophical, ethical, economic,
political and professional factors on their own and others professional cultures.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7 Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els exercicis proposats a estudi

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en les situacions d'estudi

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Aplicar les intervencions d’infermeria que més s’adeqüen a la cura de les persones majors
respecte a cadascuna de les seves necessitats

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Fonamenta les intervencions que realitza mitjançant el judici reflexiu i el coneixement científic

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i
l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que es
fan les coses

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA15Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA16Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA17Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Contrasta l’evidència de les fonts de informació i la seva utilització a la pràctica clínica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA18Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA19Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA20Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Adquirir capacitat i judici clínic per assegurar que es compleixen els estàndards de qualitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA21Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Conèixer i aplica la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA22Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA23Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Llegeix la situació del pacient i es visualitza aquesta lectura en el raonament en transició que
fa, adaptant la seva resposta segons la lectura i els estàndards de pràctica clínica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA24Estableix prioritats/planifica intervencions
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Estableix prioritats/planifica intervencions

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA25Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Realitza les tècniques adequades a cada un dels processos de salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA26Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA26 - Elaboració de registres de qualitat garantint la qualitat dels cuidatges

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A12Habilitats per a mantenir la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de
decisió del pacient i família.
RA1Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Demostrar a través de les intervencions com preserva la intimitat i confidencialitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre el respecte, autonomia i estils de vida.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Explorar les emocions que li generen les situacions en les quals el pacient és vulnerable en la
seva privadesa i dignitat.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'implicació i protecció envers el pacient i família.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la
privacitat, intimitat, del pacient i família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder
mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Sensibilitzar-te davant l’atenció de les persones grans

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Donar exemples de cures posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l’ètica i
l’educació per la salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - S'implica en la manera de fer les coses per garantir aquests aspectes

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Respectar la individualitat i la intimitat de la persona
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Respectar la individualitat i la intimitat de la persona

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A13Habilidad para realizar procedimientos y técnicas conociendo el uso y la indicación de productos
sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería, teniendo en cuenta la seguridad de la persona y
del profesional.
RA1Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de
esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Describir y explicar procedimientos básicos orientados al confort y la seguridad de la persona a
cada una de las necesidades a lo largo del ciclo vital
    RA2 - Describir y explicar procedimientos básicos orientados al confort y la seguridad de la persona a
cada una de las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Describir y explicar procedimientos básicos orientados al confort y la seguridad de la persona a
cada una de las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Describir y explicar procedimientos básicos orientados al confort y la seguridad de la persona a
cada una de las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Describir y explicar procedimientos básicos orientados al confort y la seguridad de la persona a
cada una de las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Describir y explicar procedimientos básicos orientados al confort y la seguridad de la persona a
cada una de las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Describir y explicar procedimientos básicos orientados al confort y la seguridad de la persona a
cada una de las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Describir y explicar procedimientos básicos orientados al confort y la seguridad de la persona a
cada una de las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Describir y explicar procedimientos básicos orientados al confort y la seguridad de la persona a
cada una de las necesidades a lo largo del ciclo vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat
per a les persones

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Aplicar procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves de
diagnòstic i fàrmacs: venoclisis; ECG; Sondatge, administració i càlcul de dosis...

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
mediambiental.
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
mediambiental.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
mediambiental.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
mediambiental.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
mediambiental.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
mediambiental.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
mediambiental.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
mediambiental.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que
garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell
mediambiental.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...
    RA6 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Aplicar valoracions en relació als problemes de salut tractat: dolor, ferides, nutricionals, de
primers auxilis...

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).
    RA7 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Aplicar procediments en relació a primers auxilis, ferides, teràpia nutricional i fàrmacs
(administració i càlcul de dosis).

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...
    RA8 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadors
    RA9 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadors

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadors

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadors

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadors

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadors

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadors

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadors

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Aplicar els instruments i escales de valoració específics per a la persona gran i les seves
cuidadors

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut
    RA10 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Aplicar tècniques d’estimulació (física i cognitiva) d’acord al procés de salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Mostra habilitat en l'aplicació de les teràpies a estudi

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Sap com procedir amb seguretat adaptant les guies de procediments a la situació particular del
pacient

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol
    RA14 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Utilitza equips d’autoprotecció en totes aquelles tasques que així ho requereixen segons
protocol

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A14Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús, indicació i
els mecanismes d'acció, avaluant els beneficis, els riscos i efectes derivats de la seva
administració o consum. Demostrant habilitat per a administrar amb seguretat fàrmacs i altres
teràpies. Així com identificar els nutrients que es troben en els aliments; seleccionant les
recomanacions dietètiques adequades i identificant els problemes nutricionals i
seleccionant/aplicant les cures d'infermeria.
RA1Conèixer els principals conceptes de la farmacologia.
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Conèixer els principals conceptes de la farmacologia.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Conèixer les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc per a la salut.
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc per a la salut.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc per a la salut.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc per a la salut.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc per a la salut.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc per a la salut.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc per a la salut.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc per a la salut.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Qüestionar-se l'automedicació i la presa de consciència de quan suposa un risc per a la salut.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Conèixer l'equilibri alimentari.
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Conèixer l'equilibri alimentari.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Desenvolupar habilitats per administrar tractament que garanteixin la seguretat del pacient.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Conéixer els fàrmacs utilitzats en les situacions a estudi

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Conéixer i relacionar la terapia nutricional amb les situacions clíniques a estudi.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració
    RA12 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i
d’administració

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional
    RA13 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i
avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14Coneix i administra els fàrmacs d’ús habitual en els diferents àmbits
    RA14 - Coneix i administra els fàrmacs d’ús habitual en els diferents àmbits

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Coneix i administra els fàrmacs d’ús habitual en els diferents àmbits

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Coneix i administra els fàrmacs d’ús habitual en els diferents àmbits

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Coneix i administra els fàrmacs d’ús habitual en els diferents àmbits

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Coneix i administra els fàrmacs d’ús habitual en els diferents àmbits

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Coneix i administra els fàrmacs d’ús habitual en els diferents àmbits

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Coneix i administra els fàrmacs d’ús habitual en els diferents àmbits

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Coneix i administra els fàrmacs d’ús habitual en els diferents àmbits

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA15Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura
    RA15 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Treballa els components de les cures que porten a administrar fàrmacs de manera segura

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA16Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d’adequar-la a la persona
    RA16 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d’adequar-la a la persona

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d’adequar-la a la persona

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d’adequar-la a la persona

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d’adequar-la a la persona

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d’adequar-la a la persona

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d’adequar-la a la persona

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d’adequar-la a la persona

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Relaciona la teràpia nutricional amb la situació clínica del pacient i es planteja el mode
d’adequar-la a la persona

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA17Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Relaciona els fàrmacs i teràpia nutricional amb les necessitats clíniques del pacient

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA18S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - S'assegura en la seva administració de complir els estàndards de qualitat per a la prevenció de
riscos

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A15Habilitat per a identificar situacions de risc, dolor, sofriment, malaltia, incapacitat o mort per a
respondre a les necessitats de salut de les persones durant el cicle vital i proporcionar cures que
alleugin la situació dels malalts avançats i terminals
RA1Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital
    RA1 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Aplicar valoracions neurològiques, del dolor, control de símptomes i monitorització en el pacient
crític al llarg del cicle vital

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia
    RA2 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort
    RA3 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre
    RA4 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que
interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de
l’altre

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona
    RA5 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Considerar els significats de la mort i el morir i la seva atenció tenint en compte la cultura, la
societat i la persona

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques
    RA6 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats
bàsiques

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin sofriment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin sofriment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin sofriment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin sofriment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin sofriment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin sofriment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin sofriment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin sofriment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Reconeix signes, símptomes, factors de risc i situacions que impliquin sofriment, malaltia,
incapacitat o mort i actua en el suport a la vida i la mort des de la sensibilitat i la compassió

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A16Analitzar les dades estadístiques referits a estudis poblacionals per a identificar i analitzar la
influència dels factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups per a posar en
pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.
RA1Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en
les poblacions.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés
de investigació quantitativa

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Utilitza les fonts documentals i dades epidemiològiques quan ho requereix la pràctica (educació,
prevenció ....)

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A17Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i cura des d'una perspectiva històrica i
comprendre l'evolució dels conceptes centrals de la disciplina infermera i els models teòrics més
rellevants des d'una perspectiva ontològica i epistemològica.
RA1Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Explicar la influencia de la cultura i la societat en la construcció dels valors, creences i
costums, estils de vida que repercuteixen sobre la salut, la malaltia i la curació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Relacionar i analitzar els fets històrics de la disciplina i l'evolució humana amb el
desenvolupament de la concepció social del ser humà

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes dels models teòrics i filosòfics
més rellevants en infermeria

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Saber explicar i entendre els conceptes de salut, persona, entorn i cuidatge.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Comprendre i saber explicar els diferents factors de cuidatges des de la perspectiva filosòfica del
caring

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A18Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i
fisiològiques de les cèl•lules i els teixits.
RA1Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per a realitzar una exploració infermera eficaç

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A19Coneixement rellevant per a aplicar les cures infermers, proporcionant i garantint benestar,
qualitat, i la seguretat a l'individu, família i comunitat.
RA1Conèixer i analitzar els determinants de la salut
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Conèixer i analitzar els determinants de la salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Explicar coneixement bàsic sobre sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i
puerperi incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.
    RA2 - Explicar coneixement bàsic sobre sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i
puerperi incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Explicar coneixement bàsic sobre sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i
puerperi incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Explicar coneixement bàsic sobre sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i
puerperi incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Explicar coneixement bàsic sobre sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i
puerperi incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Explicar coneixement bàsic sobre sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i
puerperi incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Explicar coneixement bàsic sobre sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i
puerperi incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Explicar coneixement bàsic sobre sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i
puerperi incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Explicar coneixement bàsic sobre sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i
puerperi incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció.
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la
prevenció.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Aprendre a reconéixer les diferents zones reflexes del peu i la seva relació en les diferents
parts del cos

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Comprendre la dimensió i magnitud de les teràpies conegudes com a complementàries o alternatives
a la medicina alopàtica.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família
    RA6 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia/envelliment a lo llarg del cicle vital i
la seva repercussió en tots els components de la família

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Coneix les guies de pràctica clínica del context i es planteja el mode en que s’utilitzen com
recurs de seguretat i recolzament de bones pràctiques
    RA8 - Coneix les guies de pràctica clínica del context i es planteja el mode en que s’utilitzen com
recurs de seguretat i recolzament de bones pràctiques

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Coneix les guies de pràctica clínica del context i es planteja el mode en que s’utilitzen com
recurs de seguretat i recolzament de bones pràctiques

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Coneix les guies de pràctica clínica del context i es planteja el mode en que s’utilitzen com
recurs de seguretat i recolzament de bones pràctiques

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Coneix les guies de pràctica clínica del context i es planteja el mode en que s’utilitzen com
recurs de seguretat i recolzament de bones pràctiques

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Coneix les guies de pràctica clínica del context i es planteja el mode en que s’utilitzen com
recurs de seguretat i recolzament de bones pràctiques

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Coneix les guies de pràctica clínica del context i es planteja el mode en que s’utilitzen com
recurs de seguretat i recolzament de bones pràctiques

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Coneix les guies de pràctica clínica del context i es planteja el mode en que s’utilitzen com
recurs de seguretat i recolzament de bones pràctiques

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Coneix les guies de pràctica clínica del context i es planteja el mode en que s’utilitzen com
recurs de seguretat i recolzament de bones pràctiques

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Reconèixer la família com a unitat d’atenció , tenint em compte les relacions que
s’estableixen entre els seus membres

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Reconèixer la importància de la programació en l’atenció Primària de Salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Reconèixer el tipus de teràpia específica apropiada segons la situació de salut-malaltia

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Identificar i analitzar els determinants de la salut aplicant cuidatges integrals d’infermeria
adequats a les necessitats de la persona, familia i comunitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en guies de pràctica clínica
actualitzades i en el que per al pacient sigui important
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en guies de pràctica clínica
actualitzades i en el que per al pacient sigui important

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en guies de pràctica clínica
actualitzades i en el que per al pacient sigui important

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en guies de pràctica clínica
actualitzades i en el que per al pacient sigui important

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en guies de pràctica clínica
actualitzades i en el que per al pacient sigui important

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en guies de pràctica clínica
actualitzades i en el que per al pacient sigui important

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en guies de pràctica clínica
actualitzades i en el que per al pacient sigui important

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en guies de pràctica clínica
actualitzades i en el que per al pacient sigui important

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en guies de pràctica clínica
actualitzades i en el que per al pacient sigui important

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA15Fonamenta teòricament les situacions de la pràctica
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la pràctica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la pràctica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la pràctica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la pràctica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la pràctica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la pràctica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la pràctica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Fonamenta teòricament les situacions de la pràctica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A20Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la
investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
RA1Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Identificar els elements bàsics de la demografia
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Identificar els elements bàsics de la demografia

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com
les dels usuaris

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Problematitizar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.
    RA5 - Problematitizar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Problematitizar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Problematitizar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Problematitizar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Problematitizar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Problematitizar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Problematitizar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Problematitizar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Conèixer i identificar les tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.
    RA7 - Conèixer i identificar les tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Conèixer i identificar les tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Conèixer i identificar les tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Conèixer i identificar les tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Conèixer i identificar les tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Conèixer i identificar les tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Conèixer i identificar les tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Conèixer i identificar les tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica
qualitativa.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica
    RA8 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Documentar amb rigorositat situacions per avaluar de forma crítica els problemes de la practica
clínica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals
    RA9 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi
    RA10 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació
    RA11 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi
    RA12 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema
d’estudi

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació
    RA13 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si
s’escau, els resultats preliminars de la investigació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Conèixer i analitzar els programes de salut que es porten a terme a l’atenció primària e Salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA15Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Conèixer i analitzar els elements propis del gènere i de les desigualtats socials relacionats amb
la salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA16Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Recolza el seu raonament i decisions en el coneixement científic

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA17Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Reconeix la necessitat d’informació i demostra la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar,
organitzar, comunicar i utilitzar la informació de forma efectiva

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A21Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l'equip interdisciplinari.
RA1Afavorir la dinàmica grupal.
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Afavorir la dinàmica grupal.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Distingir els diferents components de la comunicació
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Distingir els diferents components de la comunicació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Reconèixer els diferents estils de comunicació.
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Reconèixer els diferents estils de comunicació.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Desenvolupar habilitats de presència i de empatia.
    RA5 - Desenvolupar habilitats de presència i de empatia.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de presència i de empatia.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Desenvolupar habilitats de presència i de empatia.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Desenvolupar habilitats de presència i de empatia.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Desenvolupar habilitats de presència i de empatia.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Desenvolupar habilitats de presència i de empatia.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de presència i de empatia.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Desenvolupar habilitats de presència i de empatia.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA6 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares
    RA7 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Explorar l’observació, valoració i comunicació en l’atenció del pacient en situacions
especials (per exemple la intubació); i als nadons en estat crític i als seus pares

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions
    RA9 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les
situacions

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Conèixer les tècniques de comunicació, observació i valoració en front al pacient amb problemes
d’addicció

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de
salut mental

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental.
    RA12 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Identificar les habilitats de comunicació, observació i valoració davant del pacient amb
problemes de salut mental i en programes de promoció i prevenció de la salut mental.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - És capaç de comunicar a la infermera o en sessió clínica, el que ha vist i observat en el
pacient

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA15És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - És capaç de parlar amb el pacient i família de manera adequada a la seva comprensió i situació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA16Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Coneix els objectius de la institució, el pla estratègic i els objectius del centre/unitat així
com els sistemes de informació i comunicació utilitzats

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA17Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Identifica situacions de conflicte i fa propostes de resolució

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA18Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Adequa el llenguatge verbal i no verbal a la possibilitat de comprensió de l’usuari

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA19Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Promou la participació de les persones famílies i grups en la presa de decisions de la seva
situació de salut

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA20Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA21Sap respondre les preguntes que se li formulen
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Sap respondre les preguntes que se li formulen

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA22Participar activament en les sessions clíniques
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Participar activament en les sessions clíniques

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA23Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informació, selecciona i ordena la informació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A22Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
RA1Conèixer las pròpies reaccions emocionals
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Conèixer las pròpies reaccions emocionals

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen els individus.
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen els individus.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen els individus.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen els individus.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen els individus.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen els individus.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen els individus.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen els individus.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen els individus.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Identificar les diferents emocions.
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Identificar les diferents emocions.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva
pràctica.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Identificar les diferents emocions que planteja el pacient i respondre de forma adequada.
    RA7 - Identificar les diferents emocions que planteja el pacient i respondre de forma adequada.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Identificar les diferents emocions que planteja el pacient i respondre de forma adequada.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Identificar les diferents emocions que planteja el pacient i respondre de forma adequada.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Identificar les diferents emocions que planteja el pacient i respondre de forma adequada.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Identificar les diferents emocions que planteja el pacient i respondre de forma adequada.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Identificar les diferents emocions que planteja el pacient i respondre de forma adequada.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Identificar les diferents emocions que planteja el pacient i respondre de forma adequada.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Identificar les diferents emocions que planteja el pacient i respondre de forma adequada.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.
    RA8 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.
    RA9 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Experimentar els canvis que pot produïr la reflexoteràpia.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.
    RA10 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Explorar les emocions que li generen les reaccions del pacient.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació
    RA11 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a
l’àmbit i situació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica
    RA12 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva
pràctica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals
    RA13 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA13 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA13 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA13 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA13 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA13 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA13 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Identificarà els conceptes bàsics de la salut mental positiva i els aplicarà en la regulació de
les emocions personals i professionals

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA14Millora el coneixement de si mateix
    RA14 - Millora el coneixement de si mateix

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA14 - Millora el coneixement de si mateix

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA14 - Millora el coneixement de si mateix

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA14 - Millora el coneixement de si mateix

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA14 - Millora el coneixement de si mateix

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA14 - Millora el coneixement de si mateix

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA14 - Millora el coneixement de si mateix

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Millora el coneixement de si mateix

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA15Identifica elements de canvi i aprenentatge
    RA15 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA15 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA15 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA15 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA15 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA15 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA15 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA16Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional
    RA16 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA16 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA16 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA16 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA16 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA16 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA16 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA17Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions.
    RA17 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA17 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA17 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA17 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA17 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA17 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA17 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Identificar els conceptes bàsics de la salut mental positiva i aplicar-los per a regular les
emocions.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA18Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.
    RA18 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA18 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA18 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA18 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA18 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA18 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA18 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Experimentar els canvis produïts en les teràpies aplicades.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA19És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient
    RA19 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA19 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA19 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA19 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA19 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA19 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA19 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - És capaç de contactar amb les emocions i gestionar-les (expressar-les, acceptar-les ...) en
benefici del pacient

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA20Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica
    RA20 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA20 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA20 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA20 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA20 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA20 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA20 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Analitza, mitjançant pràctiques reflexives, els pensaments i les emocions associades a situacions
que es plantegen a la pràctica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A23Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.
RA1Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Conèixer els elements bàsics de l'entrevista clínica.
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrevista clínica.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrevista clínica.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrevista clínica.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrevista clínica.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrevista clínica.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrevista clínica.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrevista clínica.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Conèixer els elements bàsics de l'entrevista clínica.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica.
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Desenvolupa habilitats d'escolta i empatia

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Transmet confiança i proximitat, escolta de manera activa i crea un ambient que propicia
l’expressió de sentiments de forma terapèutica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A24Informar, registrar, documentar i derivar cuidats utilitzant les tecnologies adequades.
RA1Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A25Comprendre la funció, activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un
equip d'atenció per a la salut.
RA1Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Adquireix una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA2 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Demostrar habilitats de treball en equip en els diferents àmbits de la pràctica professional

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Participa i s'involucra en les activitats d'equip per a la socialització del coneixement i millora
de la pràctica

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A26Dirigir i coordinar un equip i delegar cures
RA1Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d’un equip, el
desenvolupament del treball
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d’un equip, el
desenvolupament del treball

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d’un equip, el
desenvolupament del treball

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d’un equip, el
desenvolupament del treball

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d’un equip, el
desenvolupament del treball

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d’un equip, el
desenvolupament del treball

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d’un equip, el
desenvolupament del treball

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d’un equip, el
desenvolupament del treball

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Coneix i sap quan aplicar els components que afavoreixen el funcionament d’un equip, el
desenvolupament del treball

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Ha adquirit una perspectiva global de la gestió del cuidatge i del paper de cadascú

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Assumeix lideratge amb els estudiants d'infermeria

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Identifica situacions de coordinació i lideratge
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Identifica situacions de coordinació i lideratge

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A27Planificar i gestionar el temps de forma efectiva mentre s'arriben a els estàndards de qualitat.
RA1Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Reconeix els processos que promouen la qualitat en el treball i pren consciència de la seva
responsabilitat en ells

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Prendre consciència de la necessitat de la gestió de la qualitat en les cures infermeres

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A28Educar, facilitar, supervisar i donar suport als estudiants de cures de salut.
RA1Identifica i valora les activitats tutorials
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Identifica i valora les activitats tutorials

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
A29Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol, identificar les característiques de la funció directiva
dels Serveis d'Infermeria i la gestió de cura.
RA1Identifica els elements que configuren l’organització i repercuteixen en el finançament sanitari
    RA1 - Identifica els elements que configuren l’organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Identifica els elements que configuren l’organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Identifica els elements que configuren l’organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Identifica els elements que configuren l’organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Identifica els elements que configuren l’organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Identifica els elements que configuren l’organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Identifica els elements que configuren l’organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Identifica els elements que configuren l’organització i repercuteixen en el finançament sanitari

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Identifica els elements de política sanitària, de filosofia i cultura institucional que configuren
el model de gestió a nivell hospitalari i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Diferencia els recursos materials, financers i tècnics i la seva utilitat

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
B1Aprender a aprender
RA1Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA2Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA3Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA4Comprende los elementos que componen una disciplina.
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA5Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes al suyo.
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes al suyo.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes al suyo.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes al suyo.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes al suyo.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes al suyo.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes al suyo.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes al suyo.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes al suyo.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA6Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA7Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA8Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA9Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una asignatura.
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una asignatura.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una asignatura.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una asignatura.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una asignatura.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una asignatura.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una asignatura.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una asignatura.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una asignatura.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA10Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA11Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación.
    RA11 - Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA11 - Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA11 - Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA11 - Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA11 - Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA11 - Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA11 - Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA12Establece sus propios objetivos de aprendizaje.
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

18214114/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE CRÍTICOS
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

18214117/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE PSIQUIATRÍA Y DE SALUD MENTAL
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

18214118/PRÁCTICAS CLÍNICAS COMUNITARIAS II
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

18214119/PRÁCTICAS CLÍNICAS HOSPITALARIAS II
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

18214120/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN SERVICIOS ESPECIALES DE GESTIÓN CLÍNICA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

18214301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

18214206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD
 RA13Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

18214113/PRÁCTICAS CLÍNICAS EN UNIDADES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA