2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18224004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA Primer
Formació bàsica 6
18224001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Primer
Formació bàsica 6
18224009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA Primer
Formació bàsica 6
18224003 BIOESTADÍSTICA Segon
Formació bàsica 6
18224002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Segon
Formació bàsica 6
18224109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES Segon
Obligatòria 3
18224007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT Segon
Formació bàsica 6
18224005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Anual
Formació bàsica 6
18224101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL Anual
Obligatòria 9
18224008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Anual
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18224102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA Primer
Obligatòria 6
18224103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT Primer
Obligatòria 9
18224108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA Primer
Obligatòria 3
18224006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA Primer
Formació bàsica 6
18224010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Segon
Formació bàsica 6
18224104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA Segon
Obligatòria 12
18224107 FARMACOLOGIA Anual
Obligatòria 6
18224110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I Anual
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18224115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA Primer
Obligatòria 6
18224105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN Primer
Obligatòria 9
18224106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL Segon
Obligatòria 6
18224116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES Segon
Obligatòria 6
18224111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I Anual
Obligatòria 9
18224112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I Anual
Obligatòria 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18224118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II Anual
Obligatòria 8
18224120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA Anual
Obligatòria 8
18224113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA Anual
Obligatòria 8
18224114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS Anual
Obligatòria 8
18224117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL Anual
Obligatòria 8
18224119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II Anual
Obligatòria 8
18224301 TREBALL DE FI DE GRAU Anual
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18224215 APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Anual
Optativa 3
18224203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Anual
Optativa 3
18224212 DROGODEPENDÈNCIA I ALTRES ADDICCIONS Anual
Optativa 3
18224205 INTERNATIONAL NURSING Anual
Optativa 3
18224210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA Anual
Optativa 3
18224201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA Anual
Optativa 3
18224202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA Anual
Optativa 3
18224217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT Anual
Optativa 3
18224218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA Anual
Optativa 3
18224214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES Anual
Optativa 3
18224204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT Anual
Optativa 3
18224219 PRÀCTIQUES D' INFERMERIA COMUNITÀRIA Anual
Optativa 6
18224211 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL Anual
Optativa 6
18224222 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA GERIÀTRICA Anual
Optativa 6
18224216 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA Anual
Optativa 6
18224221 PROGRAMES DE SALUT Anual
Optativa 3
18224213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALIDAD A LA PATOLOGÍA Anual
Optativa 3
18224220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS Anual
Optativa 3
18224223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA Anual
Optativa 3