2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2009)
 Assignatures

Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18224115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 1Q
Obligatòria 6
18224105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 1Q
Obligatòria 9
18224106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL AN
Obligatòria 6
18224116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES AN
Obligatòria 6
18224111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I AN
Obligatòria 9
18224112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I AN
Obligatòria 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18224118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II AN
Obligatòria 8
18224120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA AN
Obligatòria 8
18224113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA AN
Obligatòria 8
18224114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS AN
Obligatòria 8
18224117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL AN
Obligatòria 8
18224119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II AN
Obligatòria 8
18224301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18224210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA 1Q
Optativa 3
18224205 INTERNATIONAL NURSING 2Q
Optativa 3
18224203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL AN
Optativa 3
18224212 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS AN
Optativa 3
18224206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3
18224201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA AN
Optativa 3
18224202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA AN
Optativa 3
18224217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT AN
Optativa 3
18224218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA AN
Optativa 3
18224214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES AN
Optativa 3
18224221 PROGRAMES DE SALUT AN
Optativa 3
18224213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA AN
Optativa 3
18224220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS AN
Optativa 3
18224223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA AN
Optativa 3