2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18224004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA Primer
Formació bàsica 6
18224001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Primer
Formació bàsica 6
18224009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA Primer
Formació bàsica 6
18224003 BIOESTADÍSTICA Segon
Formació bàsica 6
18224002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Segon
Formació bàsica 6
18224109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES Segon
Obligatòria 3
18224007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT Segon
Formació bàsica 6
18224005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Anual
Formació bàsica 6
18224101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL Anual
Obligatòria 9
18224008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Anual
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18224102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA Primer
Obligatòria 6
18224103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT Primer
Obligatòria 9
18224108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA Primer
Obligatòria 3
18224006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA Primer
Formació bàsica 6
18224010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Segon
Formació bàsica 6
18224104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA Segon
Obligatòria 12
18224107 FARMACOLOGIA Anual
Obligatòria 6
18224110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I Anual
Obligatòria 9
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18224115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA Primer
Obligatòria 6
18224105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN Primer
Obligatòria 9
18224106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL Segon
Obligatòria 6
18224116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES Segon
Obligatòria 6
18224111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I Anual
Obligatòria 9
18224112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I Anual
Obligatòria 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18224118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II Anual
Obligatòria 8
18224120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA Anual
Obligatòria 8
18224113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA Anual
Obligatòria 8
18224114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS Anual
Obligatòria 8
18224117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL Anual
Obligatòria 8
18224119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II Anual
Obligatòria 8
18224301 TREBALL DE FI DE GRAU Anual
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18224215 APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Anual
Optativa 3
18224203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Anual
Optativa 3
18224212 DROGODEPENDÈNCIA I ALTRES ADDICCIONS Anual
Optativa 3
18224205 INTERNATIONAL NURSING Anual
Optativa 3
18224210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA Anual
Optativa 3
18224201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA Anual
Optativa 3
18224202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA Anual
Optativa 3
18224217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT Anual
Optativa 3
18224218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA Anual
Optativa 3
18224214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES Anual
Optativa 3
18224204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT Anual
Optativa 3
18224219 PRÀCTIQUES D' INFERMERIA COMUNITÀRIA Anual
Optativa 6
18224211 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL Anual
Optativa 6
18224222 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA GERIÀTRICA Anual
Optativa 6
18224216 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA Anual
Optativa 6
18224221 PROGRAMES DE SALUT Anual
Optativa 3
18224213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALIDAD A LA PATOLOGÍA Anual
Optativa 3
18224220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS Anual
Optativa 3
18224223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA Anual
Optativa 3