2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Segon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
8
2
2
4
1
0
3
INFERMERIA EN LA JOVENTUT
1
8
2
2
4
1
0
4
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
1
8
2
2
4
1
0
7
FARMACOLOGIA
1
8
2
2
4
1
0
5
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
1
8
2
2
4
1
0
6
INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
1
8
2
2
4
1
1
1
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
1
8
2
2
4
1
1
2
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
1
8
2
2
4
1
1
5
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
1
8
2
2
4
1
1
6
INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
1
8
2
2
4
1
1
3
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
1
8
2
2
4
1
1
4
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
1
8
2
2
4
1
1
7
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
1
8
2
2
4
1
1
8
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
1
8
2
2
4
1
1
9
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
1
8
2
2
4
1
2
0
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
1
8
2
2
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
8
2
2
4
2
0
1
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
1
8
2
2
4
2
0
2
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
1
8
2
2
4
2
0
3
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
1
8
2
2
4
2
0
4
METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
1
8
2
2
4
2
0
5
INTERNATIONAL NURSING
1
8
2
2
4
2
0
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
8
2
2
4
2
1
0
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
1
8
2
2
4
2
1
2
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
1
8
2
2
4
2
1
3
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
1
8
2
2
4
2
1
4
MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
1
8
2
2
4
2
1
7
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
1
8
2
2
4
2
1
8
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
1
8
2
2
4
2
2
0
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
1
8
2
2
4
2
2
1
PROGRAMES DE SALUT
1
8
2
2
4
2
2
3
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A1Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context
professional.
RA1Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestació en els
aspectes de relació i lesgislació involucrats.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del concentiment informat en el menor madur.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA8Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA9Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA10Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA10 - Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA11Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA12Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA13Coneix la importància de l’ètica en investigació
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA14Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA15Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA16Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224107/FARMACOLOGIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA17Analitzar la influència de factors culturals i socials
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224107/FARMACOLOGIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA18Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224107/FARMACOLOGIA
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA18 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA19Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224107/FARMACOLOGIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb la mort

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA20Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224107/FARMACOLOGIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA21Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224107/FARMACOLOGIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA22Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224107/FARMACOLOGIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA23Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224107/FARMACOLOGIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA24Actua sense prejudicis i judicis de valor
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224107/FARMACOLOGIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA25Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224107/FARMACOLOGIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA26Respectar el secret professional
    RA26 - Respectar el secret professional

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA26 - Respectar el secret professional

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA26 - Respectar el secret professional

18224107/FARMACOLOGIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA26 - Respectar el secret professional

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA26 - Respectar el secret professional

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA26 - Respectar el secret professional

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA26 - Respectar el secret professional

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA26 - Respectar el secret professional

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA26 - Respectar el secret professional

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA26 - Respectar el secret professional

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA26 - Respectar el secret professional

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Respectar el secret professional

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA26 - Respectar el secret professional

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA26 - Respectar el secret professional

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Respectar el secret professional

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA26 - Respectar el secret professional

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA26 - Respectar el secret professional

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA26 - Respectar el secret professional

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA26 - Respectar el secret professional

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA26 - Respectar el secret professional

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA26 - Respectar el secret professional

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA27Manté els criteris ètics en la realització del treball
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224107/FARMACOLOGIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A2Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a
treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
RA1Identificar els components ambientals en relació a la salut.
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA8Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness), i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA9Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA10Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA11Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA12Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA13Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA14Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA15Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA16Es qüestiona el mode d’implicació en les cures
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224107/FARMACOLOGIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA17Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224107/FARMACOLOGIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA18Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224107/FARMACOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA19Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224107/FARMACOLOGIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA20Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224107/FARMACOLOGIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA21Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224107/FARMACOLOGIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA22Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224107/FARMACOLOGIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA23Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224107/FARMACOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA24Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224107/FARMACOLOGIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA25Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224107/FARMACOLOGIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA26Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224107/FARMACOLOGIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA27És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224107/FARMACOLOGIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA28El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224107/FARMACOLOGIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A3Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la
participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia
en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió
en el grup familiar.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA8Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA9Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA10Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA11Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA12Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA13Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA14Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA15Actua i assumeix responsabilitat en les cures
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A4Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
RA1Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA8Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA9Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA10Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA11Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA12Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA13Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA14Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA15Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA16Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224107/FARMACOLOGIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA17Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224107/FARMACOLOGIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA18Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224107/FARMACOLOGIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA19Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224107/FARMACOLOGIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA20Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224107/FARMACOLOGIA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA20 - Reconèixer el dret del pacient/família a decidir sobre el procés terapèutic

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA21Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224107/FARMACOLOGIA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA21 - Anàlisi critica/reflexió sobre la pràctica

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA22Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224107/FARMACOLOGIA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA22 - Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat,
avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A5Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i
executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixi.
RA1Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Demostrar maniobres de primers auxilis i de RCP bàsica.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Sensibilitzar-se en l’atenció de les persones majors amb respecte i sensibilitat, posant especial
èmfasis en el benestar, el confort i l’ètica dels cuidatges

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porten a terme infermeria en
l’atenció Gerontogeriàtrica

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Reconèixer les situacions que comporten risc vital
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Reconèixer les situacions que comporten risc vital

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Aplicar valoracions, tècniques i/o procediments i maniobres de suport vital

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224107/FARMACOLOGIA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - És capaç d'identificar situacions que requereixen maniobres de suport vital i és capaç
d'utilitzar-les

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A6Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.
RA1Es planteja quines són les seves necessitats formatives
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Es planteja quines són les seves necessitats formatives

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a
partir d’una planificació orientativa

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Millora el coneixement de si mateix
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Millora el coneixement de si mateix

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Identifica elements de canvi i aprenentatge
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Identifica elements de canvi i aprenentatge

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA7 - Aprèn a encarar positivament la vida laboral, forjant actituds de desenvolupament personal i
professional

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA8Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA8 - Aprofundir en la formació dels estudiants en les activitats que porta a terme la infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA9Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA9 - Mostrar interès en totes les activitats pròpies de les pràctiques

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A7Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva
repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de
formes de vida.
RA1Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu
i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn
sociocultural

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Comprendre els mecanismes bioquímics i la seva regulació dels diferents òrgans i sistemes que
configuren el cos humà.

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Diferenciar els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques, i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18224223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18224202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTI