2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2016)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18234004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
18234001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 1Q
Formació bàsica 6
18234009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18234109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 2Q
Obligatòria 3
18234111 PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I AN
Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
18234003 BIOESTADÍSTICA Juny, Jul., Set.
Formació bàsica 6
18234002 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II Juny, Jul., Set.
Formació bàsica 6
18234005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Juny, Jul., Set.
Formació bàsica 6
18234101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 6
18234007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT Juny, Jul., Set.
Formació bàsica 6
18234008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Juny, Jul., Set.
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18234102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 1Q
Obligatòria 6
18234103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT 1Q
Obligatòria 6
18234108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 1Q
Obligatòria 3
18234006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18234110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 2Q
Obligatòria 9
18234010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Juny, Jul., Set.
Formació bàsica 6
18234107 FARMACOLOGIA Juny, Jul., Set.
Obligatòria 6
18234104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA Juny, Jul., Set.
Obligatòria 10
18234112 PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II Juny, Jul., Set.
Obligatòria 5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18234115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 1Q
Obligatòria 4
18234105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 1Q
Obligatòria 6
18234117 METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA 1Q
Obligatòria 4
18234114 PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT 1Q
Obligatòria 3
18234119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II AN
Obligatòria 18
18234113 CURES PAL·LIATIVES Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
18234106 INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA Juny, Jul., Set.
Obligatòria 6
18234116 INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS Juny, Jul., Set.
Obligatòria 6
18234118 PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18234120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III AN
Obligatòria 17
18234121 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV AN
Obligatòria 17
18234122 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V AN
Obligatòria 8.5
18234123 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI AN
Obligatòria 8.5
18234301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18234207 INTERNATIONAL NURSING 1Q
Optativa 3
18234212 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 1Q
Optativa 3
18234214 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 1Q
Optativa 3
18234203 APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18234202 APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18234205 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18234206 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18234217 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18234208 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18234210 METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT Juny, Jul., Set.
Optativa 3
18234213 SALUT MENTAL POSITIVA Juny, Jul., Set.
Optativa 3