2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures
  BIOESTADÍSTICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A16.5
A16.6
A16.7
27 40.5 67.5
Seminaris
A16.5
A16.6
A16.7
20 30 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A16.5
A16.6
A16.7
12 18 30
Atenció personalitzada
1.5 0 1.5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat