2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures
  BIOESTADÍSTICA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, objectius i avaluació.
Sessió Magistral Explicació dels conceptes bàsics de les unitats temàtiques
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes i exercicis de demografia i epidemiologia
Atenció personalitzada Atenció personalitzada als alumnes que ho requereixen.