2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  BIOSTATISTICS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura, objectius i avaluació.
Lecture Explicació dels conceptes bàsics de les unitats temàtiques
Seminars Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals
Problem solving, exercises in the classroom Resolució de problemes i exercicis de demografia i epidemiologia
Personal attention Atenció personalitzada als alumnes que ho requereixen.