2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Grado de Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Asignaturas
  SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
   Contenidos
tema Subtema
Unidad temática I: Salut Pública Concepte de salut, evolució històrica , la salut pública com element de millora de la salut de la població
Unitat temàtica II: Determinants de salut Determinants de la salut: biològics, ambientals (l'atmosfera, l'aigua, aigües residuals, el sòl, residus, contaminants físics, soroll i radiacions ionitzants, hàbitat humà), socioculturals (gènere, desigualtats socials) i el sistema de salut com a determinant de la salut
Unitat temàtica III: Procés d'emmalaltir i nivells de prevenció Història natural del procés salut-malaltia i els elements que intervenen en aquest procés. Nivells de prevenció i activitats preventives. Prevenció primària: concepte. Prevenció secundària: concepte, screenings. Prevenció terciària: concepte.
Unitat temàtica IV: Educació per a la salut


Concepte d'Educació per salut, diferents models i paradigmes. Fases de l'Educació per a la salut, elements que hi intervenen. Metodologia d'intervenció en l'Educació per a la salut. Educació per a la salut en els diferents nivells de prevenció.
Metodologia d'intervenció en programes d'educació per a la salut, amb activitats de Prevenció Primària en la Violència de Gènere