2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Grado en Enfermería (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Asignaturas
  SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'asignatura
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura i del desenvolupament d'aquesta
Seminarios Es formaran grups per treballar els determinants de la salut Exposant els treballs realitzats amb el posterior debat.
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprendizaje basado en problemas es formaran grups, es presentarà un cas on tindran que desenvolupar la metodologia d'intervenció en l'educació per a la salut. Adquirint habilitats per desenvolupar actuacions en l'àmbit de l'educació per a la salut
Atención personalizada Disponibilitat per resoldre dubtes per via presencial, espai moodle, correu electrònic