2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Grado en Enfermería (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Asignaturas
  SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Sesión magistral
A16.1
A16.2
A16.3
A16.4
A16.5
A16.6
A16.8
S'avaluarà els conceptes i els continguts de l'assignatura amb una prova escrita 60%
Seminarios
A16.1
A16.2
A16.3
A16.4
A16.5
A16.6
A16.8
Assistència, participació, presentació dels treballs. Les presentacions són d'assistència obligatòria. 20%
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprendizaje basado en problemas
A16.6
A16.8
CT4
Organització del grup(participació, assistència i dinàmica de treball), recerca d'informació, estructuració i anàlisi . aplicació de la metodologia de l'educació per a la salut i presentació del treball realitzat. L'assitència a les ABP(s) són de caràcter obligatòria 20%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La prova mixta avaluarà el contingut teòric de l'assignatura (classes, seminaris,..). Cal aprovar totes les metodologies que s'avaluen (ABP, Seminari i prova mixta) per aprovar l'assignatura. Els i les alumnes que no aprovin l'assignatura es recuperarà la part suspesa d'acord a les metodologies desenvolupades (seminaris i ABP amb un treball i el contingut teòric amb la prova mixta)