2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES Code 18244008
Study programme
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Nursing
Coordinator
GARCÍA MARTÍNEZ, MONTSERRAT
E-mail montserrat.garciam@urv.cat
Lecturers
GARCÍA MARTÍNEZ, MONTSERRAT
Web
General description Les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) formen part de la Societat de manera inqüestionable, propiciant entre altres fenòmens, el creixement exponencial de la informació disponible. Actualment les persones necessiten dos nous tipus d'alfabetització: L'Alfabetització Digital, i la Alfabetització Informacional. La primera permet la utilització de forma eficaç les TIC a les activitats del tant de la vida diària com de l'exercici professional. La Alfabetització Informacional dota els individus de criteri per reconèixer la necessitat d'informació, accedir a aquesta i seleccionar la més rellevant i pertient a la seva demanda informativa. El propòsit d'aquesta assignatura és establir els fonaments teòrics i pràctics bàsics per al maneig de la informació a través de les TIC en l'àmbit professional de la infermeria, desenvolupant actituds socials ètiques sobre l'accés i maneig d'aquesta informació.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.