2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 
Grado de Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Asignaturas
  ENFERMERÍA EN LA JUVENTUD
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A5.1 Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats
 A5.3 Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats
 A7 Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials
 A13 Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut estudiats
 A14 Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada
Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut
Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 A16.3 Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 A17.1 Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials
 A17.2 Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut estudiats
Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats
 A17.3 Descriure els mètodes de diagnòstic, radiològics, analítics, endoscòpics ... i saber actuar en la preparació i cura de les persones segons la prova, trastorn i procés de salut
Ser capaç d'interpretar els aspectes bàsics de les proves radiològiques més prevalents relacionades amb els problemes de salut plantejats
 A17.5 Aplicar les intervencions infermeres tenint com a referència les normes i guies de pràctica clínica
 A17.6 Participar en les activitats de grup segons les normes acordades
Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els treballs de grup
 A23.2 Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipo C Código Resultados de aprendizaje