2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  NURSING AND THE YOUNG
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Lecture
A5.1
A5.3
A7
A13
A14
A16.3
A17.1
CT7
Prova objectiva 50%
Seminars
A13
A17.3
A17.5
A17.6
CT7
Prova objectiva 20%
PBL (Problem Based Learning)
A13
A17.2
A17.3
A17.6
A23.2
CT7
Assistència, participació, prova objectiva 30%
Others  
 
Other comments and second call

L'assistència als ABP es obligatòria.En primera convocatòria la nota final de les proves escrites serà el promig de les parts. S'ha d'aprovar cada part independentment.En segona convocatòria es recuperaran les parts no superades.Pel que fa a la resolució de problemes es recupera solament la prova escritaL'assignatura no s'aprova fins que no s'aproven totes les parts independentment