2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures
  INFERMERIA EN LA JOVENTUT
   Fonts d'informació
Bàsica Brunner y Suddarth Smeltzer S C, Bare B G, Enfermeria medicoquirúrgica , Última edició, Madrid McGrau-Hill
Esteve J, Mitjans J, Enfermeria Técnicas clínicas Llibre, Última edició, Madrid McGrau-Hill
Piédrola Gil , Medicina preventiva y salud pública , Última edició, Masson Barcelona
Martinez Ruiz M, Rubio Valladolid G, Manual de drogodependencias para enfermeria , Última edició, Diaz Santos Madrid
León Espinosa de los Monteros M T, Castillo Sánchez Mª D, Trastornos del comportamiento alimentario:anorexia y bulimia nerviosa , Última edició, Formación Alcalá, 2003
Barrachina Belles, Lidón , enfermeria Médico-Quirúrgica Generalidades , Última edició, Masson

Complementària