2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Grado de Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Asignaturas
  ENFERMERÍA DE SALUT MENTAL Y PSIQUIÁTRICA
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A7 Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 A10 Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 A24 Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria.
Tipo B Código Competencias Transversales
 CT5 Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
Tipo C Código Competencias Nucleares