2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures
  INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental
Explicar els processos associats a situacions per problemes / malalties de salut mental al llarg del cicle vital
Mostrar habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de salut mental
 A10 Descriure els problemes derivats de la violència de gènere i les formes de prevenció i atenció
Mostrar habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de salut mental
 A24 Explicar els processos associats a situacions per problemes / malalties de salut mental al llarg del cicle vital
Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família
Planificar cures que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació
Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats bàsiques
Mostrar habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de salut mental
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT5 Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge