2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Grado de Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Asignaturas
  ENFERMERÍA DE SALUT MENTAL Y PSIQUIÁTRICA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l’assignatura i activitats per a prendre contacte i recollir informació dels alumnes
Sesión magistral Exposició dels continguts teòrics de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’anàlisi i reflexió.
Seminarios Treball amb diferents tipus de material (videos, lectures....) per proporcionar l’anàlisi i reflexió per part dels estudiants.
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprendizaje basado en problemas Estudi de situacions de cuidatge en diferents escenaris que exigeix un treball de col·laboració.
Simulación Tallers interactius en grups reduïts, participatius, basats en el treball i participació activa de l’estudiant. Es reflexionarà de forma individual i en grup dels diferents aspectes relacionats amb situacions complexes de malaltia mental. Es realitzaran simulacions, dinàmiques grupals, casos pràctics i visionat de pel.licules i/o documentals.
Atención personalizada Es realitzaran tutories personalitzades, bé de forma presencial o mitjançant l’espai moodel de l’assignatura. S'atendrà a l'estudiant sempre que ho demani de forma presencial o virtual (correu electrònic)