2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  NURSING IN MENTAL AND PSYCHIATRIC CARE
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l’assignatura i activitats per a prendre contacte i recollir informació dels alumnes
Lecture Exposició dels continguts teòrics de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’anàlisi i reflexió.
Seminars Treball amb diferents tipus de material (videos, lectures....) per proporcionar l’anàlisi i reflexió per part dels estudiants.
PBL (Problem Based Learning) Estudi de situacions de cuidatge en diferents escenaris que exigeix un treball de col·laboració.
Simulation Tallers interactius en grups reduïts, participatius, basats en el treball i participació activa de l’estudiant. Es reflexionarà de forma individual i en grup dels diferents aspectes relacionats amb situacions complexes de malaltia mental. Es realitzaran simulacions, dinàmiques grupals, casos pràctics i visionat de pel.licules i/o documentals.
Personal attention Es realitzaran tutories personalitzades, bé de forma presencial o mitjançant l’espai moodel de l’assignatura. S'atendrà a l'estudiant sempre que ho demani de forma presencial o virtual (correu electrònic)