2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  PHARMACOLOGY
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) PHARMACOLOGY Code 18244107
Study programme
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Basic Medical Sciences
Coordinator
ORTÍN FONT, MARIA FRANCESCA
E-mail mariafrancesca.ortin@urv.cat
mariadolors.diaz@urv.cat
Lecturers
ORTÍN FONT, MARIA FRANCESCA
DIAZ MASIP, MARIA DOLORS
Web
General description La realització de la teràpia farmacològica té caràcter interdisciplinari, de manera que tots els professionals de la salut desenvolupin activitats complementàries amb tendència a millorar el rendiment del tractament farmacològic. Així, el professional d’infermeria per a poder ser eficaç, mitjançant l’ús dels coneixements i metodologia adequats, ha de plantejar-se uns objectius, activitats o adquisició d’habilitats relacionades amb aquest tema, com: • Administrar els fàrmacs segons les seves propietats. Seguir totes les observacions contingudes en la prescripció mèdica. • Valorar l’eficàcia del tractament, controlar les circumstàncies fisiològiques i fisiopatològiques que poden afectar-lo. • Valorar els senyals d’alarma indicatius de toxicitat lleu/greu. Posar en funcionament, si escau, els mecanismes d’urgències específics. • Analitzar les interaccions potencials clínicament significatives. • Prevenir la toxicitat del fàrmac per a incrementar la seguretat del pacient. Disminuir o alleujar les molèsties del tractament farmacològic; valorar i controlar les circumstàncies precipitants. • Informar al pacient, valorar els seus coneixements previs i el compliment del tractament prescrit.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.