2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Grado en Enfermería (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Asignaturas
  CUIDADOS PALIATIVOS
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A14 Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 A23.2 Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
 A25 Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor per a prestar cures que alleugen la situació dels malalts avançats i terminals.
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares