2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  PALLIATIVE CARE
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A14 Conèixer i aplicar les cures d'infermeria per proporcionar i garantir benestar, qualitat i seguretat a l'individu i la família
 A23.2 Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia al llarg del cicle vital i la seva repercussió en tots els components de la família
Donar la informació adequada a la situació, respectant les decisions del pacient i la família
 A25 Conèixer i aplicar les cures d'infermeria per proporcionar i garantir benestar, qualitat i seguretat a l'individu i la família
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes