2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures
  CURES PAL·LIATIVES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A14 Conèixer i aplicar les cures d'infermeria per proporcionar i garantir benestar, qualitat i seguretat a l'individu i la família
 A23.2 Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia al llarg del cicle vital i la seva repercussió en tots els components de la família
Donar la informació adequada a la situació, respectant les decisions del pacient i la família
 A25 Conèixer i aplicar les cures d'infermeria per proporcionar i garantir benestar, qualitat i seguretat a l'individu i la família
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge