2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  CLINICAL PRACTICES IV
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) CLINICAL PRACTICES IV Code 18244121
Study programme
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
17 Compulsory Fourth AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Nursing
Coordinator
BONFILL ACCENSI, MARIA ENCARNACIÓN
, Pendent/Pendiente/Pending
E-mail encarna.bonfill@urv.cat
mariaelena.sola@urv.cat
estrella.martinez@urv.cat
elsa.pla@urv.cat
adoracio.aragones@urv.cat
susana.verdoy@urv.cat
Lecturers
BONFILL ACCENSI, MARIA ENCARNACIÓN
SOLA MIRAVETE, MARIA ELENA
MARTÍNEZ SEGURA, ESTRELLA
PLA CANALDA, ELSA
ARAGONES FERRER, ADORACIÓ
VERDOY CUEVAS, SUSANA
Web
General description L'alumne en les seves pràctiques en unitats de crítics, serveis de emergències i serveis especials durant l'últim any del grau han d'aprofundir en el desenvolupament de les competències ja iniciades durant els anys precedents. es treballarà en el coneixement dels processos de salut-malaltia, seguint el procés de raonament clínic reflexiu. També, en el maneig de tècniques i procediments tenint en compte les evidencies científiques i les guies de pràctica clínica. Es posa especial emfàsi en l'aprenentatge del significat i tractament del confort i benestar, en el respecte de la dignitat de les persones, els principis de igualtat i equitat, en l'ètica de les cures, en la relació terapèutica i en la educació per la salut. Els àmbits en que es desenvoluparan son: hospitalari ( Unitat de cures intensives, urgències, serveis especials) i serveis de emergències
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.