2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  QUALITY MANAGEMENT METHODOLOGY
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) QUALITY MANAGEMENT METHODOLOGY Code 18244210
Study programme
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
3 Optional AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Nursing
Coordinator
SOLA MIRAVETE, MARIA ELENA
E-mail mariaelena.sola@urv.cat
Lecturers
SOLA MIRAVETE, MARIA ELENA
Web
General description El sector sanitari es troba immers en contínuums canvis importants que requereixen millorar la gestió i el serveis, en un context de recursos limitats, per tant és imprescindible desenvolupar instruments i tècniques per millorar la qualitat i garantir la seguretat clínica en l'assistència sanitària. En aquesta assignatura es pretén que el futur professional d'infermeria prenga consciència de la necessitat d'aplicar permanentment la millora de la qualitat en les seves cures, a la vegada que se li donen instruments per la seva aplicació.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.