2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  HEALTH AND DISABILITY SUPPORT FOR CARERS
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) HEALTH AND DISABILITY SUPPORT FOR CARERS Code 18244214
Study programme
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Cycle 1st & 2nd
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
3 Optional Third 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Nursing
Coordinator
MONTESO CURTO, MARIA PILAR
E-mail mariapilar.monteso@urv.cat
Lecturers
MONTESO CURTO, MARIA PILAR
Web
General description En aquesta assignatura es pretén donar eines teòriques, pràctiques i metodològiques per aprofundir en l'atenció integral a les persones amb discapacitats, malalties, situació de vulnerabilitat i/o envelliment. Persones amb pèrdua d'autonomia i en situació de dependència, que necessiten a altres persones responsables de proporcionar els cuidatges necessaris per mantenir la seva autonomia i el seu benestar, fent èmfasi en l'etapa de la vellesa, tant en espais formals com informals. Contemplarem també els cuidatges necessaris, físics i psicològics com emocionals i socials, per mantenir en l'estat de salut més òptim possible a la persona cuidadora.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.