2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  BACHELOR'S THESIS
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) BACHELOR'S THESIS Code 18244301
Study programme
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
9 Course project Fourth AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Nursing
Coordinator
ALBACAR RIOBOÓ, NÚRIA MARIA
E-mail nuria.albacar@urv.cat
Lecturers
ALBACAR RIOBOÓ, NÚRIA MARIA
Web
General description El TFG suposa la finalització dels estudis de Grau en Infermeria i permet a l'estudiant mostrar les competències adquirides al llarg de tota la formació integrant coneixements. El treball consisteix en l'estudi d'un tema vinculat amb els sabers assolits en les matèries específiques d'infermeria, això implica que el marc teòric del treball contemplarà la visió humanística de la cura i estarà vinculat a una de les àrees temàtiques que es proposen en l'assignatura. El contingut del TFG pot ser divers: des de l'abordatge teòric d'un fenomen fins l'aprofundiment d'una intervenció pràctica entre d'altres.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.