2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 ADAPTACIÓ DE LA DOCÈNCIA A LA NOVA NORMALITAT PER AL CURS 2020-21 A CAUSA DE LA COVID-19

La docència durant el curs 2020-21 està programada per impartir-se en forma presencial i es mantindrà aquesta presencialitat si la normativa que puguin dictar les autoritats sanitàries i la resta d’òrgans competents no diu el contrari, i els requisits de capacitat ho permeten.

Podeu trobar-ne informació més detallada a la guia docent de cada assignatura.

En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació perquè es pugui dur a terme en línia, d’acord amb les directrius que estableixin els organismes pertinents. L'aplicació d'aquesta mesura és extraordinària i temporal. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura.

La informació de les guies pot variar fins al dia que comenci la matrícula, que és el 15 de juliol en el cas del màsters i el 28 de juliol en el cas dels graus.