2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18244004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
18244001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 1Q
Formació bàsica 6
18244009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18244003 BIOESTADÍSTICA 2Q
Formació bàsica 6
18244002 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II 2Q
Formació bàsica 6
18244109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 2Q
Obligatòria 3
18244007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 2Q
Formació bàsica 6
18244005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA AN
Formació bàsica 6
18244101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL AN
Obligatòria 6
18244111 PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I AN
Obligatòria 3
18244008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ AN
Formació bàsica 6