2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18244004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
18244001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 1Q
Formació bàsica 6
18244009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18244003 BIOESTADÍSTICA 2Q
Formació bàsica 6
18244002 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II 2Q
Formació bàsica 6
18244109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 2Q
Obligatòria 3
18244007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 2Q
Formació bàsica 6
18244005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA AN
Formació bàsica 6
18244101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL AN
Obligatòria 6
18244111 PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I AN
Obligatòria 3
18244008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ AN
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18244102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 1Q
Obligatòria 6
18244103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT 1Q
Obligatòria 6
18244108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 1Q
Obligatòria 3
18244006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18244010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 2Q
Formació bàsica 6
18244104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 2Q
Obligatòria 10
18244110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 2Q
Obligatòria 9
18244107 FARMACOLOGIA AN
Obligatòria 6
18244112 PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II AN
Obligatòria 5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18244115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 1Q
Obligatòria 4
18244105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 1Q
Obligatòria 6
18244117 METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA 1Q
Obligatòria 4
18244114 PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT 1Q
Obligatòria 3
18244113 CURES PAL·LIATIVES 2Q
Obligatòria 3
18244106 INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA AN
Obligatòria 6
18244116 INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS AN
Obligatòria 6
18244119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II AN
Obligatòria 18
18244118 PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III AN
Obligatòria 4
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18244120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III AN
Obligatòria 17
18244121 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV AN
Obligatòria 17
18244122 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V AN
Obligatòria 8.5
18244123 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI AN
Obligatòria 8.5
18244301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18244203 APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL 1Q
Optativa 3
18244202 APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT 1Q
Optativa 3
18244207 INTERNATIONAL NURSING 1Q
Optativa 3
18244208 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 1Q
Optativa 3
18244212 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 2Q
Optativa 3
18244214 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 2Q
Optativa 3
18244205 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL AN
Optativa 3
18244206 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS AN
Optativa 3
18244217 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3
18244213 SALUT MENTAL POSITIVA AN
Optativa 3