2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
8
2
4
4
0
0
1
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
1
8
2
4
4
0
0
2
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
1
8
2
4
4
0
0
3
BIOESTADÍSTICA
1
8
2
4
4
0
0
4
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
1
8
2
4
4
0
0
5
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
1
8
2
4
4
0
0
7
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
1
8
2
4
4
0
0
8
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
1
8
2
4
4
0
0
9
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
1
8
2
4
4
1
0
1
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
1
8
2
4
4
1
0
9
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
1
8
2
4
4
1
1
1
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A1Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i
fisiològiques de les cèl·lules i els teixits.
RA1Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA5Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA6Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA7Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA8Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA9Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A2Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
RA1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A4Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes
derivats de la seva administració i consum.
RA1Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A5.1Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al
llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
RA1Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A6Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
RA1Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA5Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA6Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA7Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A7Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que
determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
RA1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A8.1Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en
particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda
en les mateixes.
RA1Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A8.2Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de
la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
RA1Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Conèixer les pròpies reaccions emocionals
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A8.3Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i
grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
RA1Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A9Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i
avançat.
RA1Aplicar procediments en suport vital bàsic
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A11Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva
històrica, per comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
RA1Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A12Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals
que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant
la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents.

RA1Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA5Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A13Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a
les persones ateses.
RA1Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A14Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
RA1Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA5Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA6Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA7Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A16.1Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar
per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
RA1Analitzar els determinants de la salut
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Identificar els components ambientals en relació a la salut
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A16.2Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en
un equip d'Atenció Primària de Salut.
RA1Analitzar els determinants de la salut
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Identificar els components ambientals en relació a la salut
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA5Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA6Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A16.3Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A16.4Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les
persones en situacions de salut i malaltia com integrants d'una comunitat.
RA1Analitzar els determinants de la salut
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Identificar els components ambientals en relació a la salut
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA5Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A16.5Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut
d'individus i grups.
RA1Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Analitzar els determinants de la salut
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Identificar els components ambientals en relació a la salut
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA5Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA6Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA7Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA8Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A16.6Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de
salut més rellevants en una comunitat.
RA1Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA5Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA6Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA7Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A16.7Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles
causes de problemes de salut.
RA1Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A16.8Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides
dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A17.4Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica
amb els malalts i familiars.
RA1Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.
    RA1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques
    RA2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A18.1Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i en el
climateri i en les alteracions que es poden presentar proporcionant les cures necessàries en cada
etapa.
RA1Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A18.2Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per facilitar l'adaptació de les dones i els
nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.
RA1Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A19.1Conèixer els aspectes específics de les cures del nounat.
RA1Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A19.2Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència i els
factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament.
RA1Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.
    RA1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en
    RA2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A20Comprendre els canvis associats al procés d'envellir i la seva repercussió en la salut.
Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida
associades al procés d'envellir.
RA1Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.
    RA2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A22.1Conèixer el sistema sanitari espanyol.
RA1Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    RA1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A23.1Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola,
inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria.
RA1Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.
    RA1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.
    RA2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.
    RA3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió
    RA4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
A23.2Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat
de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les
diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
RA1Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.
    RA1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura
    RA2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.
    RA3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures
    RA4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA5Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions
    RA5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
CT1Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera
RA1Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera
    RA1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
CT2Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
RA1Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
    RA1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
CT3Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.
RA1Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.
    RA1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
CT4Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
    RA1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
CT5Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
RA1Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
    RA1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
CT6Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.
RA1Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.
    RA1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
RA1 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18244001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18244002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18244003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18244004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18244005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18244007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18244008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18244009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18244101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18244109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

18244111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I