2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 
First Year
Competence/
Learning outcomes
1
8
2
4
4
0
0
1
1
8
2
4
4
0
0
2
1
8
2
4
4
0
0
3
1
8
2
4
4
0
0
4
1
8
2
4
4
0
0
5
1
8
2
4
4
0
0
7
1
8
2
4
4
0
0
8
1
8
2
4
4
0
0
9
1
8
2
4
4
1
0
1
1
8
2
4
4
1
0
9
1
8
2
4
4
1
1
1
A1Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i
fisiològiques de les cèl·lules i els teixits.
LO1Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.
    LO1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.
    LO2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.
    LO3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO5Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.
    LO5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO6Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    LO6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO7Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.
    LO7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO8Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.
    LO8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO9Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular
    LO9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244003/BIOSTATISTICS
    LO9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A2Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
LO1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics
    LO2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.
    LO3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)
    LO4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A4Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes
derivats de la seva administració i consum.
LO1Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.
    LO1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.
    LO2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A5.1Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al
llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
LO1Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.
    LO1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A6Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
LO1Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut
    LO1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç
    LO2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca
    LO3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats
    LO4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO5Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)
    LO5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO6Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    LO6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO7Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.
    LO7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A7Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que
determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
LO1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A8.1Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en
particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda
en les mateixes.
LO1Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
    LO1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
    LO2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    LO3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A8.2Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de
la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
LO1Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    LO1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Conèixer les pròpies reaccions emocionals
    LO2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
    LO3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures
    LO4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A8.3Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i
grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
LO1Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
    LO1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    LO2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A9Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i
avançat.
LO1Aplicar procediments en suport vital bàsic
    LO1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A11Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva
històrica, per comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
LO1Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.
    LO1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A12Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals
que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant
la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents.

LO1Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.
    LO2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.
    LO3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.
    LO4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO5Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.
    LO5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A13Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a
les persones ateses.
LO1Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta
    LO1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat
    LO2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A14Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
LO1Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida
    LO1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital
    LO2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta
    LO3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat
    LO4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO5Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.
    LO5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO6Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures
    LO6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO7Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria
    LO7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A16.1Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar
per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
LO1Analitzar els determinants de la salut
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Identificar els components ambientals en relació a la salut
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A16.2Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en
un equip d'Atenció Primària de Salut.
LO1Analitzar els determinants de la salut
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Identificar els components ambientals en relació a la salut
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut
    LO3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    LO4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO5Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    LO5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO6Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    LO6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A16.3Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.
LO1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A16.4Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les
persones en situacions de salut i malaltia com integrants d'una comunitat.
LO1Analitzar els determinants de la salut
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Analitzar els determinants de la salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Identificar els components ambientals en relació a la salut
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    LO3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    LO4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO5Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    LO5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A16.5Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut
d'individus i grups.
LO1Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de
    LO1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.
    LO2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Analitzar els determinants de la salut
    LO3 - Analitzar els determinants de la salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Analitzar els determinants de la salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Analitzar els determinants de la salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Analitzar els determinants de la salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Analitzar els determinants de la salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Analitzar els determinants de la salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Analitzar els determinants de la salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Analitzar els determinants de la salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Analitzar els determinants de la salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Analitzar els determinants de la salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Analitzar els determinants de la salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Identificar els components ambientals en relació a la salut
    LO4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO5Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut
    LO5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO6Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    LO6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO7Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    LO7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO8Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    LO8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244003/BIOSTATISTICS
    LO8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A16.6Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de
salut més rellevants en una comunitat.
LO1Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.
    LO1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.
    LO2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut
    LO3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    LO4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO5Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    LO5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO6Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    LO6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO7Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    LO7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A16.7Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles
causes de problemes de salut.
LO1Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.
    LO1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals
    LO2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions
    LO3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A16.8Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides
dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort
LO1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    LO3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A17.4Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica
amb els malalts i familiars.
LO1Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.
    LO1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques
    LO2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques bàsiques

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A18.1Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i en el
climateri i en les alteracions que es poden presentar proporcionant les cures necessàries en cada
etapa.
LO1Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A18.2Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per facilitar l'adaptació de les dones i els
nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.
LO1Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Descriure les fases del cicle menstrual i aprofundir en les necessitats de la dona i parelles en el
procés prenatal, part i puerperi

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A19.1Conèixer els aspectes específics de les cures del nounat.
LO1Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de prematur i postmadur, nounat, lactant, preescolar, escolar
i adolescent.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A19.2Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència i els
factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament.
LO1Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.
    LO1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Identificar les etapes de creixement i desenvolupament físic, psicosocial i cognitiu al llarg del
cicle vital.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en
    LO2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Analitzar des de la perspectiva de qualitat de vida en les etapes des de nounat a l'adolescència
els aspectes singulars de les necessitats, aprofundint en l'anàlisi de la sexualitat en

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A20Comprendre els canvis associats al procés d'envellir i la seva repercussió en la salut.
Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida
associades al procés d'envellir.
LO1Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Conèixer i diferenciar els conceptes de gerontologia, geriatria, envelliment, senescència,
senilitat, senectut, ancià vell, analitzant les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries
que l'edat té per a la persona, aprofundint en les necessitats específiques de l'ancià

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.
    LO2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A22.1Conèixer el sistema sanitari espanyol.
LO1Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    LO1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A23.1Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola,
inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria.
LO1Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.
    LO1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Analitzar la legislació aplicable, per garantir el dret a la dignitat, privadesa, intimitat,
confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la seva família.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.
    LO2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Demostrar els coneixements i habilitats fonamentals per identificar, analitzar, i argumentar
criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.
    LO3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió
    LO4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació en altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
A23.2Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat
de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les
diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
LO1Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.
    LO1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Argumentar el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura
    LO2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Identificar el rol professional en les diferents dimensions de la cura

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.
    LO3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Explicar la influència de la cultura i la societat en la construcció de valors, creences, costums
i estils de vida que repercuteixen en la percepció de la salut, la malaltia i la curació.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures
    LO4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Aplicar el procés de Judici Clínic en les diferents situacions de cures

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO5Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions
    LO5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les
conseqüències de les seves decisions

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
CT1Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera
LO1Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera
    LO1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Gestionar i comunicar informació d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
CT2Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
LO1Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
    LO1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
CT3Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.
LO1Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.
    LO1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
CT4Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
LO1Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
    LO1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
CT5Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
LO1Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
    LO1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
CT6Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.
LO1Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.
    LO1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Identificar el procés d'aprenentatge i la orientació acadèmica i professional.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
LO1 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
C1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO5 - Understand routine information and articles.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO5 - Understand routine information and articles.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Understand routine information and articles.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Understand routine information and articles.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Understand routine information and articles.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Understand routine information and articles.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Understand routine information and articles.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO5 - Understand routine information and articles.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Understand routine information and articles.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Understand routine information and articles.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO6Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO7Take notes during a class.
    LO7 - Take notes during a class.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO7 - Take notes during a class.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO7 - Take notes during a class.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO7 - Take notes during a class.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO7 - Take notes during a class.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO7 - Take notes during a class.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO7 - Take notes during a class.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO7 - Take notes during a class.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO7 - Take notes during a class.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO7 - Take notes during a class.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO7 - Take notes during a class.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
C2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Understand basic computer hardware.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
C3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
C4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

18244003/BIOSTATISTICS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

18244003/BIOSTATISTICS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
C5Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
C6Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO1 - Identify their training needs.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO1 - Identify their training needs.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO1 - Identify their training needs.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO1 - Identify their training needs.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO1 - Identify their training needs.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO1 - Identify their training needs.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO1 - Identify their training needs.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO1 - Identify their training needs.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO1 - Identify their training needs.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO1 - Identify their training needs.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

18244003/BIOSTATISTICS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

18244001/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

18244002/STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HUMAN BODY II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

18244003/BIOSTATISTICS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

18244004/BIOLOGY AND MICROBIOLOGY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

18244005/FUNDAMENTALS OF APPLIED PSYCHOLOGY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

18244007/PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

18244008/INFORMATION, COMMUNICATION AND DOCUMENTATION TECHNOLOGIES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

18244009/ETHICS OF CARE AND CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF NURSING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

18244101/BASIC NURSING IN THE LIFE CYCLE
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

18244109/INTRODUCTION TO CLINICAL PRACTICES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

18244111/CLINICAL SIMULATION PRACTICALS I