2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA Codi 18254004
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Coordinador/a
PUJOL BAJADOR, ISABEL
RODRÍGUEZ MOREJON, KENDRA CATALINA
Adreça electrònica mariaisabel.inza@urv.cat
isabel.pujol@urv.cat
kendracatalina.rodriguez@urv.cat
frederic-francesc.gomez@urv.cat
Professors/es
INZA ROJAS, MARÍA ISABEL
PUJOL BAJADOR, ISABEL
RODRÍGUEZ MOREJON, KENDRA CATALINA
GOMEZ BERTOMEU, FREDERIC-FRANCESC
Web http://http://www.fmcs.urv.cat/cmb/unitat/biologia_microbiologia/
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai Moodle de l’assignatura. 


Aquesta assignatura és una introducció a l'estudi de l'organització estructural i funcional de les cèl•lules, dels principis de la genètica i de la microbiologia. L’objectiu general de l’assignatura és que l’alumne adquireixi una base tant teòrica com pràctica dels fonaments cel•lulars, moleculars i genètics del funcionament del cos humà, tant en l'estat de salut com de la malaltia, fent especial èmfasi en l’estudi dels microorganismes i dels processos infecciosos; que li permetrà més endavant comprendre les bases biològiques de la patologia i de la terapèutica. Tots aquests coneixements estan estructurats en tres blocs temàtics: Biologia Cel•lular, Genètica i Microbiologia.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent