2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Codi 18254008
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
BAZO HERNÁNDEZ, LETICIA
Adreça electrònica maria.jimenez@urv.cat
olivia.hernandez@urv.cat
leticia.bazo@urv.cat
mariaasuncion.nunez@urv.cat
Professors/es
JIMÉNEZ HERRERA, MARÍA FRANCISCA
HERNANDEZ VILLEN, OLIVIA
BAZO HERNÁNDEZ, LETICIA
NUÑEZ GONZALEZ, MARIA ASUNCION
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. 

Les tecnologies de la informació i comunicació ( TIC ) formen part de la societat de manera inqüestionable , propiciant entre d'altres fenòmens , el creixement exponencial de la informació disponible. En l'actualitat les persones necessiten dos nous tipus d'alfabetització : l'alfabetització digital i l'alfabetització informacional. La primera permet la utilització de forma eficaç les TIC a les activitats tant de la vida diària com de l'exercici professional. L'alfabetització informacional dota els individus de criteri per reconèixer la necessitat d'informació, accedir-hi i seleccionar aquella més rellevant i pertinent a la seva demanda informativa. El propòsit d'aquesta assignatura és establir els fonaments teòrics i pràctics bàsics per al maneig de la informació a través de les TIC en l'àmbit professional de la infermeria , desenvolupant actituds socials ètiques sobre l'accés i maneig d'aquesta informació.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent