2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA Codi 18254009
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
JIMÉNEZ HERRERA, MARÍA FRANCISCA
Adreça electrònica maria.jimenez@urv.cat
josep.barcelo@urv.cat
evamariade.mingo@urv.cat
mariaroser.cuesta@urv.cat
guillerma.medina@urv.cat
Professors/es
JIMÉNEZ HERRERA, MARÍA FRANCISCA
BARCELÓ PRATS, JOSEP
DE MINGO FERNÁNDEZ, EVA MARIA
CUESTA MARTÍNEZ, MARIA ROSER
MEDINA MARTIN, GUILLERMA
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. 


En aquesta matèria s’estudien els principis ètics, les bases metodologique i conceptuals de la professió d’infermeria, explicant els elements per identificar el cuidar a la persona com essència de la professió. També s’estudia l’evolució històrica de l'atenció a la salut i el procés evolutiu de l’activitat de cuidar.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent